Bixia logo
Meny

Första aktieutdelningen i Bixia Vind AB (publ)

I samband med Bixia Vind ABs (publ) årsstämma den 16 maj fattades beslut om en första aktieutdelning på två procent på satsat kapital för B-aktier emitterade till allmänheten.

Bixia är ett av de elbolag som satsar mest på inköp av förnybar kraft och har genom Bixia Vind AB (publ) emitterat vindkraftsaktier i två perioder under 2011. Syftet är att ge allmänheten möjlighet att bidra till förnybar kraftproduktion samtidigt som de få möjlighet att erhålla utdelning.

- Det är glädjande att efterfrågan överträffat våra förväntningar. Vår ambition att sprida ägandet i förnybar energi har stärkts ytterligare. Vårt erbjudande är unikt och den starka efterfrågan visar att det finns ett stort engagemang hos allmänheten för förnybar energiproduktion, säger Tom Istgren vd på Bixia.

Ny emissionsperiod

Bolaget äger de två vindkraftverken Ventosum 4 i Falkenberg och Topperyd 4 i Nässjö kommun med en beräknad årsproduktion på cirka 6,3 MWh. Eftersom efterfrågan är så stor planerar Bixia Vind AB (publ) för fler framtida emissioner.

- Vårt mål är att utveckla verksamheten och investera i ytterligare produktion i Bixia Vind AB (publ). Ambitionen är en utbyggnadstakt med ett vindkraftverk per år. Det bådar gott för framtida investeringar och stärker oss i tron att vi är på rätt väg, säger Tom Istgren.

Köp och sälj på bixia.se

Här på vår webbplats finns en annonsplats för köp och sälj av aktier.

- Där kan de aktieägare som vill sälja sina aktier annonsera fritt, detsamma gäller intresserade köpare som missade chansen under erbjudandetiden, säger Tom Istgren.

Läs mer om köp- och sälj här.

Vindkraft – ren energi

Ett vindkraftverk producerar energi när det blåser mellan 4-25 meter per sekund. I ett bra vindläge på land räcker energin från ett vindkraftverk (1 MW) till årsförbrukningen av el för cirka 100 eluppvärmda villor. Vindkraft ger inga utsläpp och kräver inga transporter.

För mer information kontakta gärna
Tom Istgren, vd, 070-313 79 42
Anna Fjellner, pressansvarig, 076-828 58 11

Publicerad 2012-05-29 06:41