Bixia logo
Meny

Ett år senare med elområdesindelning

Den 1 november har den svenska elmarknaden varit indelad i fyra elområden i ett år. Bakgrunden är kapacitetsbrist med mer konsumtion än produktion i söder och vice versa i norr. Inför iscensättandet fanns skepsis och oro både bland branschens aktörer och bland elkunderna.

Periodvis var det också överföringsbrist jämte låg produktion till följd av kärnkraftsrevisioner och lite vindproduktionen som drev upp priserna i elområde Malmö.

- Men fulla vattenmagasin gav låga elpriser generellt sett i Norden under året. Ett läge som även södra Sverige dragit nytta av, säger Anders Engkvist, analyschef på Bixia Energy Management.

Elområdesskillnaderna minskar i framtiden

Tanken med indelningen i fler elområden i Sverige är att tydligt visa både begränsningar i överföringskapaciteten och geografiska obalanser i produktionen. Skillnaderna kommer dock att minskas i takt med att överföringskapaciteten inom Norden successivt ökar i takt med att nya ledningar byggs.

Nederbörd och svag konjunktur har pressat ned elpriset

Vid införandet av de fyra elområdena i Sverige fanns det en samlad mängd vatten och snö i de nordiska magasinen på drygt två terawattimmar, alltså ett mindre överskott. Det milda och blöta vädret har fortsatt sedan dess. Senaste året har systempriset, det nordiska elpriset, legat på cirka 27 öre per kilowattimme att jämföra med året innan som hade avsevärt mindre mängd nederbörd då priset hamnade på 47 öre per kilowattimme

- Ett nederbördsrikt år, ett så kallat våtår, får vi höga nivåer i vattenmagasinen med mycket vattenproduktion som är ett relativt billigt produktionsslag och lägre priser som följd. Utöver detta har även den svaga konjunkturen hållit nere priserna det senaste året, säger Anders Engkvist.

Elen inte så dyr som väntat söder

Trots en generellt sett lägre prisbild har det stundtals varit dyrare i elområde Malmö jämfört med det nordiska elpriset. Orsakerna har varit flera. Bland annat har priset i elområde Malmö legat högre under perioder med lägre kärnkraftstillgänglighet.
Utöver detta har underhåll och reparationer av ledningar lett till en minskad överföring, vilket i sin tur gett ett högre elpris i södra Sverige.

- I snitt under det senaste året har elpriset i elområde Malmö legat 3 öre per kilowattimme högre än det nordiska elpriset. För en kund boende i elområde Stockholm har elpriset legat 1 öre per kilowattimme över. Förväntningarna var högre ställda före införandet den 1 november 2011, cirka 5 öre per kilowattimme för elområde Malmö, avslutar Anders Engkvist.

För mer information kontakta gärna:
Anders Engkvist, analyschef, Bixia Energy Management, 070-575 62 04
Anna Fjellner, pressansvarig, Bixia, 076-828 58 11

Publicerad 2012-10-30 06:38