Bixia logo
Meny

Elområden gav mindre prishöjningar än väntat i syd

Sedan Sverige delades in i elområden den 1 november 2011 har prishöjningarna varit mindre än analytikerna väntat sig – även i södra Sverige.

– Prisnedgången som en följd av väl fyllda vattenförråd och en svag konjunktur väger tyngre, säger Anders Engkvist, analyschef för Bixia Energy Management.

För ett drygt halvår sedan delades Sverige in i fyra elområden. Norge har redan fem elområden och Danmark två. Tanken med elområdena var att tydligt visa både begränsningar i överföringskapaciteten och geografiska obalanser i produktionen. Konstruktionen har lett till en hel del protester, inte minst från industrier i Gnosjö, som tillhör elområde fyra.

Anders Engkvist har nu noga studerat utvecklingen av elpriserna i de fyra områdena i relation till det nordiska systempriset och även till elpriserna på Själland.

Så här ser skillnaden mot systempriset ut i kronor per MWh under november 2011 till och med maj 2012:

SE1 Luleå

-1 kr

SE2 Sundsvall -0,4 kr
SE3 Stockholm +7 kr
SE4 Malmö +26 kr
DK2 Själland +38

– Skillnaderna är mindre än vad analytikerna och marknaden hade förväntat. Och förväntningarna att Malmöområdet och Själland skulle hamna på ungefär samma nivå stämde inte heller, säger Anders Engkvist.

Mild vinter och hög kapacitet

Vad beror det då på att skillnaderna mellan södra Sverige och det nordiska systempriset inte har blivit större?

– Det har flera skäl. Vintern har varit mild och kapaciteten i elledningarna god, berättar Anders Engkvist.
Han betonar att energibalansen i SE4 dock är bräcklig. Överföringen av el från SE3 och produktionen av vindkraft i södra Sverige är kritiska faktorer.

– Vi får räkna med högre priser i södra Sverige. Oförutsedda händelser är att vänta och det dröjer innan de pågående investeringar i nya ledningar kan tas i bruk. Sydvästlänken beräknas vara klar 2015, berättar Anders Engkvist.
Nu i juni har priserna stigit på grund av underhållsarbete på ledningsnätet.

Halvering av månadsmedelpris

Även om elområdesindelningen har lett till dyrare el i södra Sverige i relation till norra Sverige, så har ändå effekten av det begränsats. Den totala prisnivån har kraftigt sänkts.

– Om vi ser på månadsmedelpriset i Stockholmsområde hittills i år har det legat på ungefär hälften jämfört med förra året, säger Anders Engkvist.

Månadsmedelpriset i kronor per MWh i Stockholm:

  2011 2012
Januari 622 338
Februari 568 448
Mars 562 258
April 480 279
Maj 488 2270


Fakta/elområden

SE1, område Luleå, omfattar Sverige norr om Skellefteälven. SE2, område Sundsvall sträcker sig från Skellefteälven till Dalälven.  SE3, område Stockholm, består av Sverige från Dalälven till en linje mellan Oskarshamn och Varberg. SE4, område Malmö, är övriga Sverige.

För mer information, kontakta gärna:
Anders Engkvist, analyschef för Bixia Energy Management, telefon 0705 – 75 62 04 eller 0470 – 70 33 81
eMagnus Reitersjö, chef finansiell handel, 0705 - 71 93 29, 0470 - 70 33 89.

 

Publicerad 2012-06-13 06:35