Bixia logo
Meny

Bixia och ICA har tecknat samarbetsavtal

Elhandelsföretaget Bixia har tecknat ett samarbetsavtal med ICA koncernbolag för elleveranserna tre år framåt.

- Det är mycket glädjande att vi har fått ett fortsatt och fördjupat förtroende säger Mikael Sjöberg, på Bixia.
Samarbetsavtalet omfattar ICA koncernbolag med möjlighet att erbjuda avropsavtal enligt ICAs affärsmodell till samtliga 1350 butiker. Bixia har redan idag avtal med många butiker och det är ett gemensamt mål att ansluta så många som möjligt.

El från förnybara källor

Elen som Bixia levererar till ICA utgörs av förnybara källor och består av 95 procent vattenkraft och 5 procent vindkraft.
- Det här är ett sätt att ta ett helhetsgrepp tillsammans med ICA. På så sätt skapar vi möjligheter för att nå gemensamma mål för såväl kostnadseffektivitet som minskad klimatbelastning. En så stor elanvändning från förnybar kraftproduktion gör skillnad, säger Mikael Sjöberg, Key Account Manager på Bixia.

Samarbetet skapar utrymme för många möjligheter att gemensamt verka för lokala satsningar när det gäller förnybar energi.
- Det ligger i sakens natur eftersom både ICA och Bixia har som grundläggande värderingar att ta ett långsiktigt samhällsansvar för närproducerade och förnybara produkter, säger Mikael Sjöberg.

För mer information kontakta
Anna Fjellner, pressansvarig Bixia, 076-828 58 11
Mikael Sjöberg, Key Account Manager Bixia, 070-687 88 80

Publicerad 2012-06-18 06:30