Bixia logo
Meny

Bixia Miljöfond beviljar drygt 1 miljon kronor för mer förnybar el under 2012

En prototyp för segelturbinteknik och lagring av solel med hjälp av batteri är två spännande projekt som tilldelats medel ur Bixias Miljöfond hösten 2012. Sammanlagt under året är det 18 projekt om tilldelats drygt 1 miljon kronor som delades ut på onsdagen på Vind 2012 på Stockholmsmässan.

I höstens utdelning ur Bixia Miljöfond är det fem projekt som delar på drygt 250 00 kronor. Denna gång är det stor variation på de olika projekten som beviljats medel, turbinteknik, småskalig vattenkraft, optimering av solenergi genom batterilagring, energieffektivt så kallat plushus samt en förstudie för mikroelproduktion.

- Vi på Bixia vill både bidra till att öka andelen förnybar el och samtidigt utbilda allmänheten om att vi tillsammans kan göra insatser för att minska klimatpåverkan. Vår miljöfond är en viktig del i det arbetet, säger Kim Blomster, samordnare för Bixia Miljöfond.

Segelturbinteknik för långsamtflytande vatten

Företaget Cosmomind har beviljats 50 000 kronor till projektledning i framtagandet av en prototyp för en ny oprövad segelturbinteknik för miljövänlig produktion av förnybar energi ur långsamtflytande vatten. Turbinen är avsedd för låga varvtal och den kan generera mycket stor kraft med hjälp av stora segel med stor buk samt stor angreppsvinkel mot vattenströmmen

- Prototypen kommer att visa att segelturbintekniken ger den effekt som krävs för bärkraftig och miljövänlig produktion av förnybar energi ur långsamtflytande vatten. De placeras på botten eller under flottar och de håller för miljölagstiftningen, berättar Per Gidlund.

Solel med batterilager

Vid småskalig solelproduktion uppstår i ett småhus dagtid ett elöverskott som matas in på nätet. I Bengts Stridhs fall så mycket som drygt 50 procent. Nu har han beviljats 30 000 kronor ur Bixias Miljöfond för att utvärdera optimering av egenanvändning av den producerade solelen med hjälp av batterilagring. Det ger fördelar för såväl nät-ägaren som för solelproducenten.

- Genom att optimera egenanvändningen av den producerade solelen kan fördelar ses dels för nätägare i form av mindre variabel inmatning till nätet dels för solelproducenterna i form av ett högre värde för överskottselen, säger Bengt Stridh.

För mer information kontakta gärna:
Kim Blomster, samordnare Bixia Miljöfond, 070-223 25 46
Anna Fjellner, pressansvarig Bixia, 076-828 58 11
Per Gidlund, Cosmomind AB, 070-651 78 48
Bengt Stridh, 0705-32 30 67

Publicerad 2012-11-22 08:10