Bixia logo
Meny

Bixia förvärvar Sjöbos elhandelsbolag

Sjöbo kommun säljer sitt elhandelsbolag, Sjöbo Energi AB, med en kundstock på cirka 7000 kunder till elhandelsbolaget Bixia. Förvärvet ska beslutas i kommunfullmäktige den 29 augusti och beräknas träda ikraft den 1 oktober 2012. Bixia som är Sveriges fjärde största elhandelsbolag förstärker därmed sin position i södra Sverige.

Sedan elmarknaden avreglerades har det skett en successiv konsolidering och mycket tyder på att konsolideringen kommer att öka. För att möta utvecklingen och vara konkurrenskraftiga även i framtiden har Bixia en uttalad tillväxtstrategi som bygger på både organisk och strukturell tillväxt.

- Vi är mycket glada över det förtroende Sjöbo kommun har visat genom att sälja sin elhandelsverksamhet till oss på Bixia. Vi vill bygga långsiktiga kundrelationer och kommer att erbjuda elkunderna i Sjöbo ett gediget produktutbud och konkurrenskraf-tiga elpriser, säger Tom Istgren, vd på Bixia.

- Elmarknaden är sedan länge avreglerad vilket innebär att kunderna har valfrihet att själva välja typ av elavtal och elleverantör. Dessutom är elhandel komplicerat och innebär finansiell riskhantering och tillhör därför inte kommunens kärnverksamhet säger Stefan Lundgren, kommunstyrelsens ordförande i Sjöbo kommun.

Stark lokal förankring och närproducerad förnybar el

Bixias koncept går ut på att bevara det lokala engagemanget samt att ta tillvara på den förnybara el som produceras lokalt. Bixia tillhör ett av de elhandelsbolag i Norden som köper in mest småskalig förnybar el.

- Den lokala förankringen är viktig för oss på Bixia och vi tror på den kraft som uppstår när många mindre aktörer samarbetar. Vi gör flera insatser för en minskad klimatbe-lastning och kan redan idag erbjuda en rad olika produkter och tjänster på området. Till exempel vår miljöfond, våra solelspaket och framgångsrika samarbeten inom vind-kraftsproduktion, avslutar Tom Istgren.

Kontaktuppgifter
Tom Istgren, vd Bixia AB, 070-313 97 42
Stefan Lundgren, kommunstyrelsens ordförande, Sjöbo kommun, 0416-272 08
Anna Fjellner, pressansvarig Bixia AB, 076-828 58 1158 11

Publicerad 2012-08-20 06:25