Bixia logo
Meny

Bixia dubblar ersättningen för solel

I en gemensam satsning har nu Bixia och Växjö Energi valt att dubbla ersättningen för överskottsel från solel från cirka 50 öre/kWh till 1 krona/kWh. Huvudsyftet är att det ska bli enklare att göra sin egen el.

Från och med årsskiftet dubblas ersättningen för överskottsel för Växjö Energis nätkunder som producerar sin egen el med hjälp av solcellspaneler. Samarbetet som sker tillsammans med elhandelsbolaget Bixia är ett led i att fler ska vilja producera sin egen el. Överskottsel skapas de dagar dina solcellspaneler producerar mer el än vad du för tillfället använder.

Från cirka 50 öre/kWh till 1 krona/kWh

- Vi på Bixia vill öka andelen förnybar el och jobbar aktivt med detta på flera olika sätt. Ett sätt är att hjälpa våra kunder att producera sin egen solel. Vi tror på att många små insatser gör skillnad och hoppas att genom att dubbla priset från cirka 50 öre till 1 krona/kWh, så inspirerar vi fler att satsa på att producera sin egen el med solcellspaneler, säger Jenny Johnson, Marknadschef på Bixia.

- Den här satsningen är inte bara bra för miljön, den är även bra för själva elnätet om solcellerna placeras där förstärkning i nätet kan behövas. Satsningen ligger helt i linje med Växjö som Europas grönaste stad. Nu får fler växjöbor möjlighet att bidra genom att ersättningen för solel höjs, säger Magnus Eriksson som är marknadschef på Växjö Energi.

Fungerar solel i Sverige?

I Tyskland har man sedan flera år satsat stort på solel och man är idag världens största marknad för solceller. Solinstrålningen i Tyskland är fullt jämförbar med svenska förhållanden.

- Det här erbjudandet gäller kunder som under ett kalenderår tar ut mer el från sin anläggning än vad de producerar. Man får ha ett säkringsabonnemang på högst 63 A och en effekt på högst 43,5 kW, berättar Magnus Eriksson.

- Att investera i solel är ett sätt att binda sitt elpris en lång tid framöver och man minskar samtidigt sitt elinköp med den mängd el man själv producerar. Vi tycker att det är viktigt att stimlera utvecklingen, och väljer att situationsanpassa därefter, avslutar Jenny Johnson.

För mer information kontakta gärna:
Anna Fjellner, pressansvarig, Bixia, 076-828 58 11
Mats Lundin, elnätschef, Växjö Energi, 0470-77 52 25
Jenny Johnson, chef marknad och varumärke, Bixia, 070-676 83 09
Magnus Eriksson, marknadschef Växjö Energi, 0470- 77 51 88

Publicerad 2012-01-30 06:57