Bixia logo
Meny

Vindkraftsaktierna slutsålda redan efter två veckor

Emissionsperioden planerades till tre veckor med slutdatum den 3 juni. Redan efter två veckor var de 100 posterna övertecknade och 2500 aktier till ett värde av 500 000 kronor har nu sålts.

Bixia är ett av de elbolag som satsar mest på inköp av förnybar kraft och har genom sitt dotterbolag Bixia Vind AB (publ) emitterat vindkraftsaktier. Syftet är att ge allmänheten möjlighet att bidra till förnybar kraftproduktion och samtidigt få möjlighet att erhålla utdelning. En årlig utdelning garanteras på minst 2 procent på teckningskursen fram till 2015 och första utdelning beräknas ske vid årsstämman våren 2012.

Stor efterfrågan på unikt erbjudande

- Det är glädjande att efterfrågan överträffat våra förväntningar säger Tom Istgren vd på Bixia AB och Bixia Vind AB (publ). Vårt erbjudande är unikt med en garanterad avkastning på 2 procent. Den starka efterfrågan visar att det finns ett stort engagemang hos allmänheten för förnybar energiproduktion och att behovet varit underskattat.

Ny emissionsperiod i höst

I höst planeras nu för nästa emissionsperiod. Målsättningen är att kunna utveckla verksamheten och investera i ytterligare produktion i Bixia Vind AB (publ).

Bixia Vind AB (publ)

Under 2009 tog Bixia AB steget från att ha varit ett renodlat elhandelsbolag till att även bli producent av vindkraft och Bixia Vind AB (publ) bildades. Bolaget äger de två vindkraftverken Ventosum 4 i Falkenberg och Topperyd 4 i Nässjö kommun. Topperyd 4 stod produktionsfärdigt i december 2010 och ägs av Bixia Vind AB (publ) sedan januari 2011. Verket som beräknas ha en normalårsproduktion på drygt 5000 MWh.

Vindkraft är en ren energi

Vindkraft ger inga utsläpp och kräver inga transporter. Ett vindkraftverk producerar energi när det blåser mellan 4-25 meter per sekund. I ett bra vindläge på land räcker energin från ett vindkraftverk (1 MW) till årsförbrukningen av el för cirka 100 eluppvärmda villor.

För mer information, kontakta gärna:
Tom Istgren, vd, 070-313 79 42
Anna Fjellner, pressansvarig, 076-828 58 11

Publicerad 2011-06-17 07:10