Bixia logo
Meny

Dramatiskt 2011 för elpriserna

2011 kan summeras som ett år med stor dramatik. Det gäller såväl händelserna i vår omvärld som extrema fluktuationer för elpriserna. Sett till hela 2011 kan vi ändå konstatera förhållandevis låga elpriser såväl på spotmarknaden som på den finansiella marknaden.

Priser mellan 78 och 5 öre per kWh

Januari som helhet var mildare än normalt. Första veckan 2011 var det hydrologiska underskottet -39 TWh och resulterade i ett spotpris på 78 öre per kWh.

- Som jämförelse var dygnspriset söndagen den 2 oktober 5 öre per kWh, vilket är det lägsta sedan den 26 juli år 2000, säger Anders Engkvist, analyschef på Bixia Energy Management.

Bränslepriserna steg under våren men det var de fundamentala faktorerna i hydrologin och vädret som styrde elpriset under året som helhet. Sommaren förde med sig mycket nederbörd med översvämningar i delar av Norge och den hydrologiska balansen var normaliserad till mitten av augusti. Kärnkraften producerade som planerat under första delen av 2011 men har under senare delen av året både haft förlängda revisioner och andra incidenter. Hydrologin har hämtat sig med hela 45 TWh under året. Vindkraften ökar stadigt och under 2011 producerades drygt 2 TWh mer än under 2010.

Säkerhetspolitik och jordbävningar

Dramatiken i omvärlden påverkade valutakurser och bränslepriser och med det också de svenska elpriserna. Oroligheterna i arabvärlden, jordbävningen och tsunamin i Japan som dessutom resulterade i Tysklands beslut om att stänga all kärnkraft till år 2022, blev en stark påverkansfaktor för elpriset såväl på kort som på lång sikt.

- Vi befarade att följderna skulle innebära stigande bränslepriser, ökat CO2-utsläpp och kolbehov, men den finansiella oron i Europa och USA överskuggade, säger Anders Engkvist.

Nya elområden med upp till 15 procents prisskillnad

Andra halvan av 2011 fick ett bättre utgångsläge tack vare att hydrologin normaliserades, detta trots osäkerhet kring tillgängligheten i kärnkraftverken. Unikt för hösten var också den förnyade ekonomiska oron i världsekonomin. Här hemma infördes den 1 november systemet med fyra elområden. I november månad låg priserna i elområde Malmö cirka 15 procent högre mot elområde Stockholm. Under december jämnade de ut sig och prisskillnaden var mindre, cirka fyra procent.

-Skälet är främst det milda vädret samt att kärnkraften ökade sin produktion, även vindkraftsproduktionen som slog rekord i år, bidrog kraftigt. Det gagnar elpriserna i södra Sverige, säger Anders Engkvist.

Vad ska man som elkonsument tänka på inför 2012?

- Vi tror att rörligt elpris kommer vara det mest fördelaktiga framöver. Kortsiktigt grundar vi det på välfyllda vattenmagasin, hyfsad tillgänglighet i kärnkraften och den varma och blöta väderleken. Vi tror även på rörligt pris på längre sikt, främst beroende på finansoro och lågkonjunktur. Visst kan det komma perioder i vinter med riktigt kallt vinterväder och högre elpriser som följd. Är man orolig kan man därför alltid överväga att tillfälligt ta ett fast elpris, avslutar Joakim Borén, privatmarknadschef på Bixia.

Fakta om elområdesindelningen:

www.svenskenergi.se

www.svk.se

Elområde på www.bixia.se

För mer information kontakta gärna:
Anders Engkvist, analyschef Bixia Energy Management, 070-575 62 04
Joakim Borén, privatmarknadchef, Bixia, 073-351 47 48
Anna Fjellner, pressansvarig, Bixia, 076-828 58 11

Publicerad 2012-12-28 06:26