Bixia logo
Meny

Bixia Vinds vindkraftsaktier slutsålda

Att Bixia Vinds vindkraftsaktier till allmänheten har sålt slut visar på stort intresse och engagemang för att öka produktionen av förnybar kraft. Efter en emissionsperiod på två veckor, den andra för året, har 2500 aktier till ett värde av 500 000 kr nu sålts.

Bixia är ett av de elbolag som satsar mest på inköp av förnybar kraft och har genom sitt dotterbolag Bixia Vind AB (publ) emitterat vindkraftsaktier i två perioder. Syftet är att ge allmänheten möjlighet att bidra till förnybar kraftproduktion och samtidigt få möjlighet att erhålla utdelning. En årlig utdelning garanteras på minst 2 procent på teckningskursen fram till 2015 och första utdelning beräknas ske vid årsstämman våren 2012.

Stor efterfrågan på unikt erbjudande

- Det är glädjande att efterfrågan överträffat våra förväntningar säger Tom Istgren vd på Bixia AB och Bixia Vind AB (publ). Vårt erbjudande är unikt med en garanterad avkastning på 2 procent. Den starka efterfrågan visar att det finns ett stort engagemang hos allmänheten för förnybar energiproduktion och att behovet varit underskattat.
- Ambition att sprida ägandet i förnybar energi har därmed stärkts ytterligare, säger Tom Istgren.

Annonsplats för köp och sälj på bixia.se

- Dessutom har vi nu skapat en annonsplats för köp och sälj av aktier på hemsidan. De aktieägare som vill sälja sina aktier kan nu fritt annonsera på vår hemsida, detsamma gäller intresserade köpare som missade chansen under erbjudandetiden berättar Tom Istgren.

Ny emissionsperiod våren 2012

Eftersom efterfrågan är så stor planerar Bixia för ytterligare en nyemission våren 2012. Målsättningen är att kunna utveckla verksamheten och investera i ytterligare produktion i Bixia Vind AB (publ).

Bixia Vind AB (publ)

Under 2009 tog Bixia AB steget från att ha varit ett renodlat elhandelsbolag till att även bli producent av vindkraft och Bixia Vind AB (publ) bildades. Bolaget äger de två vindkraftverken Ventosum 4 i Falkenberg och Topperyd 4 i Nässjö kommun. Topperyd 4 stod produktionsfärdigt i december 2010 och ägs av Bixia Vind AB (publ) sedan januari 2011. Verket beräknas ha en normalårsproduktion på drygt 5000 MWh.

Läs mer om våra vindkraftsaktier här.

Publicerad 2012-11-02 07:00