Bixia logo
Meny

Bixia tar över Höglands Vind

Sedan 2008 har Bixia AB varit delägare med 40 procent i projekteringsföretaget Höglands Vind tillsammans med Nässjö Affärsverk jämte Norra Smålands Energi. Nu har Bixia köpt ut de andra två delägarna, bland annat i syfte att bygga fem nya vindkraftverk.

Med sitt nyvunna hundraprocentiga ägande avser Bixia nu att bygga fem nya vindkraftverk på den s.k. siten Fredriksdal i Nässjö kommun. Ett miljötillstånd har vunnit laga kraft per den 17 augusti 2011. De nya verken planeras att driftsättas redan 2012.

- Det är ett steg i vår strävan att tillföra ny förnyelsebar kraft i det nordiska systemet. Efterfrågan ökar och i grunden är det våra elkunders vilja och behov som ligger bakom satsningen, säger Bixias vd Tom Istgren.

5 vindkraftverk försörjer 1500 hushåll

- De fem nya verken är prognostiserade att kunna leverera ungefär 30 GWh, vilket motsvarar cirka 1500 eluppvärmda villor med en årsförbrukning på 20 000 kWh, säger Tom.
Vi uppskattar det konstruktiva samarbetet vi har haft tillsammans med Nässjö Affärsverk och Norra Smålands Energi, som har gjort det möjligt att fortsätta projekteringarna för Bixias räkning, berättar Tom.

Investering för Nässjö Kommun

- Det här är en riktig vitamininjektion för kommunen. Det kommer innebära flera nya arbetstillfällen och jag hoppas nu att våra lokala entreprenörer tar chansen. Det är helt i linje med vår ambition att bidra till en bättre miljö och en bättre värld. På sikt kommer vi att bli självförsörjande i förnyelsebar produktion och dessutom kunna leverera ett överskott, säger Bo Zander (S), kommunstyrelsens ordförande och före detta styrelseordförande i Höglands Vind.

För mer information kontakta:
Tom Istgren, vd, Bixia AB 070 - 313 79 42
Bo Zander, kommunstyrelsens Ordförande, Nässjö Kommun, 0380 -51 80 61
Anna Fjellner, pressansvarig, Bixia 076 - 828 58 11

Publicerad 2011-08-11 06:06