Bixia logo
Meny

Bixia tar in ny delägare

Onsdagen den 21 december tecknade Bixia AB en avsiktsförklaring med Alvesta Energi AB. Det innebär att Alvesta Energi blir en del av Bixia per den 1 mars 2012. Bixia som är Sveriges fjärde största elhandelsbolag förstärker därmed sin position i Småland.

Alvesta Energis kundstock med cirka 5 000 kunder förvärvas av Bixia och som ersättning utgår ett aktieinnehav i Bixia. Det definitiva beslutet tas i Alvestas kommunfullmäktige i februari 2012.

Sedan elmarknaden avreglerades har det skett en successiv konsolidering. Mycket tyder på att konsolideringen i branschen kommer att öka. För att möta denna utveckling och vara konkurrenskraftiga även i framtiden har Bixia en uttalad tillväxtstrategi som bygger på både organisk och strukturell tillväxt.

- Vi är glada över att Alvesta Energi har valt att bli en del av Bixia. Nu kvarstår självklart den formella beslutsgången i Alvesta kommun. Samgåendet ligger helt i linje med den trend som råder att blir bättre på att tillmötesgå kundernas behov och vi är smickrade över att marknaden tror på oss, säger Tom Istgren, vd på Bixia.

- Genom samgåendet med Bixia kommer våra kunder få ta del av ett större produktutbud samtidigt som vi behåller och förstärker vår lokala kundservice. Därför känns det mycket bra att inleda ett samarbete, säger Gert Bengtsson, vd på Alvesta Energi.

Stark lokal förankring och inköp av närproducerad förnybar el är några av grundbultarna för Bixia.

- Vi tror på den kraft som uppstår när många mindre aktörer samarbetar. Vårt koncept handlar om att bevara det lokala ägandet och de lokala kontoren. Det handlar också om att ta tillvara på den förnybara el som produceras av lokala producenter. Där ligger vi på Bixia i framkant. Vi är ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskalig förnybar el i norden, säger Tom Istgren.

-V i vill gärna dela vårt engagemang för minskad klimatbelastning tillsammans med våra kunder och kan redan idag erbjuda en rad olika produkter och tjänster på området. Till exempel vår miljöfond, solel och framgångsrika samarbeten inom vindkraftsproduktion, säger Tom Istgren.

Kontaktuppgifter:
Tom Istgren, vd Bixia AB, 070-313 97 42
Anna Fjellner, pressansvarig Bixia AB, 076-828 58 11
Gert Bengtsson, vd Alvesta Energi AB, 0706-370 402 

Publicerad 2011-12-22 07:00