Bixia logo
Meny

Bixia först med vindkraftsaktier

Bixia är ett av de elbolag som satsar mest på inköp av förnybar kraft och erbjuder nu genom sitt dotterbolag Bixia Vind AB (publ) vindkraftsaktier till allmänheten. Emissionsperioden pågår mellan den 13 maj och den 3 juni. En årlig utdelning garanteras på minst 2 % på teckningskursen fram till 2015 och första utdelning beräknas ske vid årsstämman våren 2012.

Syftet med att lansera vindkraftsaktier är att ge allmänheten möjlighet till att bidra till förnybar kraftproduktion och samtidigt få möjlighet att erhålla utdelning.

- För oss på Bixia är det mycket högt prioriterat att vara med och bidra till att öka den förnybara kraftproduktionen i Sverige och Norden. Genom att tillsammans ta många små steg hjälps vi alla åt att öka den förnybara kraftproduktionen. Det leder till minskad klimatbelastning och på sikt borde det också ge lägre elpriser för konsumenterna, säger Tom Istgren, vd på Bixia och Bixia Vind AB (publ).

- Vi har uppfattat att det finns ett stort intresse för vindkraftsaktier och målsättningen är att kunna utveckla verksamheten och investera i ytterligare produktion, berättar Tom vidare.

Nyemission

Vid årsstämma i Bixia Vind AB (publ) den 14 april 2011 beslutades om en nyemission under perioden 13 maj – 3 juni av 2500 B-aktier i poster om 25 styck vardera. Teckningskvoten vid nyemissionen är 200 kr st vilket innebär 5000 kr per post. Maximalt 4 aktieposter kan tecknas av varje tecknings-berättigad och det är principen först till kvarn som tillämpas.

En utdelning per B-aktie, på minst 2 % på teckningskursen, garanteras aktieägare till aktier som tecknats vid innevarande emission fram till och med räkenskapsåret 2015.

Teckning sker i enlighet med de villkor som finns beskrivna i memorandum och som finns tillgängligt tillsammans med anmälningssedel.

Bixia Vind AB (publ)

Under 2009 tog Bixia AB steget från att ha varit ett renodlat elhandelsbolag till att även bli producent av vindkraft och Bixia Vind AB (publ) bildades. Bolaget äger de två vindkraftverken Ventosum 4 i Falkenberg och Topperyd 4 i Nässjö kommun. Topperyd 4 stod produktionsfärdigt i december 2010 och ägs av Bixia Vind AB (publ) sedan januari 2011. Verket som redan har hunnit producera över förväntan beräknas ha en normalårsproduktion på drygt 5000 MWh.

Vindkraft är en ren energi

Vindkraft ger inga utsläpp och kräver inga transporter. Ett vindkraftverk producerar energi när det blåser mellan 4-25 meter per sekund. I ett bra vindläge på land räcker energin från ett vindkraftverk (1 MW) till årsförbrukningen av el för cirka 100 eluppvärmda villor.

För mer information, kontakta gärna:
Tom Istgren, vd, 070-313 79 42
Anna Fjellner, pressansvarig, 076-828 58 11

Publicerad 2011-05-13 06:18