Elbolag med närproducerad klimatsmart el - Bixia
Bixia logo

Det här är vi

Bixia ägs av flera lokala energibolag i Sverige och vi tror på den kraft som uppstår när många mindre aktörer samarbetar mot ett gemensamt mål. Man kan säga att vi samlar lokal kraft.

Vi ägs av sju regionala bolag, vilket ger oss stark lokal förankring. Vi har kontor i Linköping, Växjö och Nässjö. Genom vårt dotterbolag Bixia Energy Management har vi egen krafthandel på Nord Pool sedan 1999.

Vår ambition handlar om mångfald med flera små lokala producenter av förnybar el. De små vindkraftverken som vi handlar från återfinns huvudsakligen i Skåne, Östergötland, Västergötland och på Öland. Eftersom vi handlar utan mellanhänder, går pengarna direkt tillbaka till producenten, som därmed kan investera i mer förnybar el. På den här kartan kan du se var alla våra leverantörer av närproducerad el finns.

Elhandel

Bixia Energy Management AB är ett dotterbolag i Bixiakoncernen och sköter all inköp av elkraft till koncernens kunder. Vi är en direktaktör på den nordiska elbörsen, NordPool, vilket ger oss försprång och ständig koll på elmarknaden. Vi är redan idag ett av de elbolag som köper in störst andel närproducerad el från förnybara energikällor och ännu mer ska det bli.

Våra erfarna och skickliga experter utför oberoende analyser och riskbedömningar och förser våra kunder med information och beslutsunderlag. Du som kund får trygga, skräddarsydda lösningar och bästa tänkbara service för elinköp. Vi handlar med flera olika miljöprodukter och kan hjälpa dig att minska ditt företags miljöpåverkan och samtidigt stärka ditt varumärke. All vår personal finns i Sverige och är lätt att nå på direktnummer. Hos oss är alla kunder stora.

Vi har Finansinspektionens tillstånd att bedriva värdepappershandel, vilket innebär att vi uppfyller deras krav och kontinuerligt utvärderar och förbättrar våra rutiner. Det här ser vi som en styrka och en bekräftelse på att vår verksamhet bedrivs på ett kvalitetssäkrat sätt.

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Vi leder utvecklingen av en förnybar elmarknad för ett hållbart samhälle tillsammans med våra kunder, producenter, ägare, medarbetare och partners.

Läs mer i vår policy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Certifierade i kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Bixia AB är certifierade enligt kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöstandarderna ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001

Certifikat för kvalitet- miljö- och arbetsmiljö

In English: Certificate of Approval