Meny

Klimathjälte?

Vi söker fler som vill hjälpa oss att öka mängden förnybar elproduktion.

Hur går det till?

För att beviljas bidrag ska din solanläggning vara installerad under innevarande kalenderår eller max 6 månader före eller efter ansökningsdatumet. Bidrag förutsätter att bidragstagare innehar såväl elavtal samt produktionsavtal hos Bixia i tre år från erhållet bidrag. Om solcellsinstallationen beviljas stöd från Bixia Miljöfond beräknas beviljat belopp fram utifrån tillgängliga medel i fonden vid ansökningstillfället samt installerad effekt. Du kan få bidrag på upp till 50 000 kronor till ditt solprojekt.

Bilagor som ska skickas till Bixia Miljöfond för att erhålla utbetalning är följande:

  • Kopia på inköpsfakturan för solcellsanläggningen.
  • Intyg från elnätsföretaget att installationen är driftsatt.
  • Näringsidkare ska bifoga registreringsbevis från Bolagsverket samt F-skattsedel till denna ansökan.

Fyll i ansökan 

Kontakt

Har du frågor om Bixia Miljöfond? Kontakta Jesper.

Jesper Wendel
Produktägare

Mobil: 076-828 58 06 
miljofond@bixia.se