Bixia logo
Meny

ICA Elpool Offensiv

Vår mest offensiva elpool, där du har möjlighet till ett lägre rörligt elpris än elbörsens. Genom att du ger oss i uppdrag att handla med ditt planerade elbehov har du möjlighet att få ett ännu lägre pris. Vi siktar nämligen på att hamna lägre än det vanliga rörliga elpriset – och när vi lyckas får du 90% av vinsten. 100% förnybar el ingår.

Så här går det till

ICA Elpool Offensiv innebär en något annorlunda prismodell som består av både vinstdelning och ett fast förvaltningsarvode. De månader vi slår elbörsens rörliga pris delar vi på vinsten. Du får 90% och vi 10%. Skulle vi inte komma under elbörsens pris, betalar du bara det vanliga rörliga priset. Vårt jobb bjuder vi på.

Produkten löper månadsvis, men eftersom vi handlar med terminskontrakt kan du bara teckna nytt avtal kvartalsvis. Vill du teckna avtal mitt i ett kvartal får du en introduktionsperiod med ICA Rörligt Pris fram till och med nästa kvartals slut.

Exempel: Om du förbrukar 1 GWh och vi slår elbörsens rörliga pris med 2 öre sänks dina kostnader med 18 000 kr på ett år.

Fakta

 •     Riskgrupp 5
 •     Förvaltningsarvode:
         - med ICA avtalat arvode/KWh, om vårt pris blir lägre än elbörsens rörliga pris
         - 0 öre om vårt pris blir högre än elbörsens rörliga pris
 •     Administration som anpassas efter dina behov och rutiner
 •     100 % förnybar el

Ett bra alternativ för dig som

 • är benägen att ta risker för att utnyttja elmarknadens svängningar.
 • föredrar rörligt pris, men vill ha möjlighet att få ett ännu lägre pris.
 • bara vill betala förvaltningsarvode när förvaltningen är lyckosam.
 • vill dra nytta av stora inköp, på dina egna villkor.
 • vill ha en aktiv krafthandlare som sprider riskerna.

Ladda ner informationsblad

El som levereras via ICA Elpool Offensiv kommer från förnybara källor, det vill säga energikällor som aldrig tar slut. 95% av elen kommer från vattenkraft och 5% kommer från vindkraft . När du tecknar avtal får du ett diplom som intygar detta.