Nyheter


El från vatten och vind har ökat med 23 %

I Sverige ökade elen från vattenkraft och vindkraft med hela 23 procent under 2015. Det betyder att dessa två produktionsslag tillsammans stod för nästan 60 procent av elanvändningen i vårt land. Produktionen av vattenkraft ökade med närmare 12 miljarder kWh och produktionen av vindkraft ökade med drygt 5 miljarder kWh. Andelen el från förnybara källor är mycket hög i Sverige jämfört med övriga Europa. Utöver vind och vatten är även sol och biobränsle förnybart.

Läs mer

Elräkningen blir högre i januari

Elpriset har stigit kraftigt årets första veckor med ett spotpris som har gått från 15 öre till över 50 öre per kilowattimme. Men i morgon, den 23:e januari, är det Elens dag och då väntas ett lågtryck komma in över landet med högre temperaturer och mer vind, vilket gör att priset beräknas sjunka igen, enligt elbolaget Bixias rapport.

Läs mer

Ny energiskatt på el

Den gällande skattesatsen för energiskatten på el för 2016 blir lägre än 2015. Från och med 1 januari 2016 sänks energiskatten med 0,2 öre/kWh från 29,4 öre/kwh till 29,2 öre/kWh. För norrlandskommuner med nedsatt skattesats sänks energiskatten med 0,1 öre/kWh från 19,4 öre/kWh till 19,3 öre/kWh. Bra förändring för dig som kund.

Läs mer

Lägst elpriser på 15 år

Årets medelpris för el beräknas hamna på drygt 20 öre per kWh. Det är det lägsta medelpriset sedan år 2000 och mer än 8 öre billigare än förra året. För fem år sedan, år 2010, låg medelpriset på 55 öre per kWh. Det betyder att en villaägare med eluppvärmning har betalat drygt 11000 kronor mindre för sin el i år än för fem år sedan.

Läs mer

Höjd kvotplikt för elcertifikat

Den 21 oktober fattade riksdagen beslut om att höja kvotplikten för elcertifikat från 2016 och framåt. Anledningen till förändringen är att man vill att andelen förnybar energi i det svenska energisystemet ska öka. Det tidigare målet om förnybar el på 25 terawattimmar under perioden 2002 till 2020 höjs nu till 30 terawattimmar.

Läs mer

Närproducerad el har ökat kundnöjdheten hos Bixia

SKI – Svenskt Kvalitetsindex, presenterar i sin årliga rapport Energi 2015, branschens utveckling av kundnöjdhet. I årets mätning ligger elbolaget Bixia på tredje plats av elhandelsbolagen bland företagskunder och bland privatkunder har man ökat från ett index på 69 till 70.

Läs mer