Nyheter


8 av 10 svenskar vill ha solceller på sitt tak

82 procent av svenskarna skulle gärna ha solceller på sitt tak om det var möjligt. Det visar en undersökning genomförd på uppdrag av elbolaget Bixia. Under förra året ökade också antalet producenter som levererar solel till Bixia med närmare 100 procent. Med regeringens satsning på Solel hoppas Bixia på ännu fler solelsproducenter.

Läs mer

20 år sedan elmarknaden avreglerades

I januari var det 20 år sedan den svenska elmarknaden avreglerades och genomsnittspriset för en kilowattimme är lägre idag än det var för 20 år sedan. Snittpriset för en kilowattimme har legat på omkring 29 öre under den här 20-årsperioden.

Läs mer

Elpriset i februari det lägsta på 15 år

Medelspotpriset i elområde Stockholm (SE3) i februari i år hamnade på drygt 18 öre per kWh. Det är hela tio öre lägre än i februari 2015 och det lägsta under samma period sedan år 2000, enligt elbolaget Bixias månadsrapport.

Läs mer

Rekord för solel hos elbolaget Bixia under 2015

Bixia arbetar aktivt med att öka andelen förnybar el från sol, vind och vatten och vi är det elbolag som köper in störst andel förnybar el direkt från lokala producenter. Under förra året ökade antalet producenter som levererar solel till elbolaget med hela 93 procent, från 173 solelsproducenter till 334.

Läs mer

El från vatten och vind har ökat med 23 %

I Sverige ökade elen från vattenkraft och vindkraft med hela 23 procent under 2015. Det betyder att dessa två produktionsslag tillsammans stod för nästan 60 procent av elanvändningen i vårt land. Produktionen av vattenkraft ökade med närmare 12 miljarder kWh och produktionen av vindkraft ökade med drygt 5 miljarder kWh. Andelen el från förnybara källor är mycket hög i Sverige jämfört med övriga Europa. Utöver vind och vatten är även sol och biobränsle förnybart.

Läs mer