Mindre än 150 000 kWh i årsförbrukning

Här hittar du de erbjudanden som du kan välja mellan. Teckna avtal direkt här på webben. Gör du inget aktivt val får du automatiskt fast pris 1 år.

  • Välj elpris
  • Tillval
  • Personuppgifter

Steg 1/3 Välj elpris

1. Fyll i ditt postnummer


Postnummer

Sverige är indelat i fyra elområden och elpriset kan variera beroende på var du bor. För att se vilket elpris som gäller i ditt elområde behöver vi veta postnumret dit du vill att elen ska levereras.

Nätområde

Nätområde består av 3 bokstäver och finns på din elfaktura.

2. Ange din årsförbrukning


Årsförbrukning

Villa med uppvärmning ca 25 000 kWh per år
Villa utan uppvärmning ca 8 000 kWh per år

Större lägenhet ca 5000 kWh per år
Mindre lägenhet ca 3000 kWh per år

5000 kWh

Bixia Fast Pris

Välj avtalsperiod: 

Gör det lättare att budgetera. Du väljer själv hur länge du vill binda ditt pris och när ditt avtal löper ut får du ett erbjudande om förlängning. Då kan du byta både avtalsform och avtalslängd.

Alla priser exkl. moms om inget annat anges.
Välj
Ange postnummer innan du väljer produkt

Bixia Rörligt Pris

Avtalsperiod: Tillsvidare

Rörligt pris följer utvecklingen på elmarknaden och varierar från månad till månad. Det Rörliga priset sätts i efterskott och baseras på ett volymvägt spotpris som tar hänsyn till hur efterfrågan på el varierar under dygnet.

Alla priser exkl. moms om inget annat anges.
Välj
Ange postnummer innan du väljer produkt

Elpooler

Bixias elpooler går inte att teckna via webb men ring oss gärna så hjälper vi dig: 0771-12 12 00

Bixia Elpool Trygg är för dig som vill bygga på säkerhet. Här får du ett fast pris för ett kvartal i taget.

Bixia Elpool Flex kombinerar stor trygghet med lite risk genom att handla både på fast och rörligt pris, allt beroende av hur vi bedömer att marknaden kommer att utvecklas.

Genom Bixia Elpool Offensiv ger du oss i uppdrag att handla med ditt planerade elbehov med målet att utnyttja svängningarna på elbörsen till fullo.