Bixia logo

Bixia Elpooler

I Bixia Elpooler tar vi ansvaret för dina elinköp. Våra förvaltare bevakar den nordiska elmarknaden Nord Pool dagligen och sköter dina elinköp på ett sätt som ger dig en långsiktigt gynnsam prisutveckling.

Du får det här

Spara tid och pengar

Du lägger över ansvaret för dina elinköp på oss och kan fokusera på din kärnverksamhet.

Bekvämlighet

Du får ett bekvämt sätt att sköta elinköpen utan interna resurser. Våra skräddarsydda lösningar minimerar din administration.

Utnyttjar marknadens möjligheter

Våra erfarna krafthandlare jobbar aktivt med ditt elpris och sprider riskerna.

Handla el som storföretagen

Du kan dra nytta av stora inköp, på dina egna villkor. Välj mellan fyra olika elpooler utifrån dina behov.

Våra elpooler

Bixia Elpool Trygg

Med den här elpoolen får du ett fast pris för ett kvartal i taget, vilket gör att du har bra koll på dina elkostnader och kan koncentrera dig på din kärnverksamhet.

Bixia Elpool Offensiv

Du ger oss i uppdrag att handla med ditt planerade elbehov. Vi köper och säljer med sikte på att hamna lägre än det vanliga rörliga elpriset. När vi lyckas får du 75% av vinsten.

Bixia Elpool Flex

Kombinerar stor trygghet med lite risk genom att handla både på fast och rörligt pris. Allt beroende på hur vi bedömer att marknaden kommer att utvecklas.

Så här går det till

En elpool kan jämföras med fondförvaltning inom bankvärlden. Flera företag går helt enkelt samman och delar på en portfölj. Våra erfarna förvaltare utnyttjar sedan marknadens svängningar och gör flera delinköp vid gynnsamma tillfällen och med god framförhållning, vilket ger alla i poolen en större möjlighet till lägre pris.

Viktigt: Elpriset styrs av utvecklingen på den nordiska elbörsen Nord Pool. Det innebär alltid en viss risk att sköta elinköpet via en elpool då ert elpris såväl kan minska som öka. Historiskt pris är inte heller någon garanti för framtida elpriser – men vi har varit framgångsrika med de portföljer vi redan idag förvaltar.

Intresserad? Kontakta oss!

Ring oss gärna så hjälper vi er att hitta den bästa lösningen för just ert företag.

Ring oss på 0771-12 12 00
Eller skicka e-post till foretag@bixia.se

Här finner ni kontaktinformation till alla våra energirådgivare.