Elpriset just nu

Elpriset påverkas bland annat av väder, driftstörningar i elproduktionen och världspriser på kol, olja och naturgas. Konjunktursvängningar kan påverka efterfrågan på el vilket i sin tur påverkar elpriset. Just nu har vi låga elpriser i Sverige.

Elpriset i dag 18 oktober och prognos för kommande vecka

Högtrycket ligger fortfarande kvar öster om Skandinavien och vidare under de kommande tio dygnen. Detta håller lågtrycken kvar i de västra delarna av Skandinavien och ger överlag ett torrt och kyligare väder.

Temperaturen är omkring normal inledningsvis, men därefter fallande till flera grader under normalt.

Prognosen för nivån i vattenmagasinen är för v.43 -18 TWh och utfallet för v.40 blev -11 TWh.
Kärnkraften ligger för närvarande på 83 % av sin kapacitet.

Rekommendation utifrån elpriset just nu

På grund av osäkerhet på elmarknaden så förväntas prisern i vinter bli höga, därför är det nu läge att vintersäkra sitt elpris. För den som söker långsiktig trygghet är ett längre fastprisavtal fortsatt att rekommendera, då priserna fortfarande är relativt låga i jämfört med kortare avtal. 

Passa på att välja Bixia Nära nu när elpriserna är låga och stöd en lokal elproducent i dina trakter. Vi köper förnybar el från över 1200 småskaliga producenter.

Genom Bixia Miljöfond fortsätter vi på Bixia att göra stor skillnad för utvecklingen av en förnybar elmarknad. 100 000 kronor går till Erikshjälpen World Wide och 900 000 kronor går till Solcellsinvesteringar i Sverige.

Om du behöver råd och hjälp kring vilket avtal du ska välja, ring din lokala kundservice så hjälper vi dig.

Alla våra produkter och priser

Historiska elpriser

Du kan alltid ringa oss för personlig rådgivning på 0771-16 17 18.

Vilket elavtal vi rekommenderar dig i vår personliga rådgivning påverkas av aktuellt prisläge på elbörsen, vår analys av elmarknadens utveckling, din ekonomi och din elanvändning.

Läs mer om vad som påverkar elpriset.

Prisvariationer på el över dygnet

Vi räknar med att elpriserna framöver kommer att variera mer under dygnet. Vid våtår i Norden kan det tidvis bli låga elpriser då mycket förnybar el pressar priserna utöver den befintliga vattenkraften. Samtidigt hålls priserna även nere under torrår tack vare mer vindkraft.

Elsituationen är framtagen av Bixia Energy Management AB. Informationen som ligger till grund för analyserna kan ändras snabbt och därmed bli inaktuella. För eventuella felaktigheter i texten ansvaras ej.