Bixia logo

Elpriset - prognos just nu

Elpriset påverkas bland annat av väder, driftstörningar i elproduktionen och världspriser på kol, olja och naturgas. Även konjunktursvängningar kan påverka efterfrågan på el, vilket i sin tur påverkar elpriset. Just nu visar prognosen att vi har låga elpriser i Sverige.

Elpriser och prognoser är något som hänger ihop. Att ta fram korrekta prognoser för kommande elpriser är lite av en vetenskap då det handlar om att ta hänsyn till många faktorer. På Bixia vill vi alltid ge dig de bästa prognoserna och även träffsäkra rekommendationer över hur du bör tänka när det kommer till din el. 

Nedan kan du läsa vår prognos om elpriset just nu, prognoser för framtiden och våra rekommendationer. Hör gärna av dig till oss om du har vidare funderingar eller frågor rörande elpriser.

Elpriset i dag 17 oktober och prognos för kommande vecka

Inledningsvis blir det en mild och blöt start med nederbörd i norr. I mitten av denna vecka kommer ett högtryck in i norr medan lågtryck passerar i söder. Högtrycket drar österut i slutet av perioden och ger plats åt lågtryck från sydväst. Temperaturen är över normalt initialt men faller till under normalt från torsdag, i slutet stigande. Mest nederbörd i norr och i södra Norge. Relativt blåsigt med 4 - 6 GW, lite mindre i mitten av denna vecka. Nederbörden är lite osäker från fredag, 35% möjlighet för torrare. Dygn 11 - 15 något mildare och normal nederbörd, alternativet är något blötare.

Prognosen för den hydrologiska balansen är 1 TWh för v.43 och utfallet för v.40 blev 0 TWh. Forsmark 3 är ur drift på grund av fel, omstart 27/10. Oskarshamn 1 är stängd permanent efter beslut den 19/6 och Oskarshamn 3 har uppskjuten start till den 17/10. Kärnkraften ligger för närvarande på 68%.  

Rekommendation utifrån elpriset just nu

Med bakgrund mot rådande marknadsläge, som talar för starkt uppåtgående priser, rekommenderas fortsatt längre fasta avtal. Längre avtal på 3-5 år är att rekommendera om man vill ha koll på sina kostnader och få en långsiktig trygghet. Vårt 3 åriga pris är det mest gynnsamma sett enbart till pris. Eftersom marknaden förväntas gå uppåt är det ett bra läge att slå till på ett fast pris nu!

För den som vill ligga på rörligt avtal men ändå vill känna sig trygg i vinter rekommenderar vi Bixias Vinterpris. Det innebär ett och samma kWh pris under 4-6 månader och därmed också får större koll på dina elkostnader. Därefter återgår det till ett rörligt avtal när våren nalkas. 

Välj Bixia Nära och stöd en lokal elproducent i dina trakter! Vi köper förnybar el från över 1200 småskaliga producenter och att köpa närproducerad el hjälper till att stödja deras verksamhet samtidigt som det hjälper miljön. Genom Bixia Nära så bidrar du med att 10 kr/mån går tillbaka som en återbäring till närproducenterna.

Genom Bixia Miljöfond fortsätter vi på Bixia att göra stor skillnad för utvecklingen av en förnybar elmarknad. 100 000 kronor går till Erikshjälpen World Wide och 900 000 kronor går till Solcellsinvesteringar i Sverige.

Om du behöver råd och hjälp kring vilket avtal du ska välja, ring din lokala kundservice så hjälper vi dig.

Alla våra produkter och priser

Historiska elpriser

Du kan alltid ringa oss för personlig rådgivning på 0771-16 17 18.

Vilket elavtal vi rekommenderar dig i vår personliga rådgivning påverkas av aktuellt prisläge på elbörsen, vår analys av elmarknadens utveckling, din ekonomi och din elanvändning.

Läs mer om vad som påverkar elpriset.

Prisvariationer på el över dygnet

Vi räknar med att elpriserna framöver kommer att variera mer under dygnet. Vid våtår i Norden kan det tidvis bli låga elpriser då mycket förnybar el pressar priserna utöver den befintliga vattenkraften. Samtidigt hålls priserna även nere under torrår tack vare mer vindkraft.

Elsituationen är framtagen av Bixia Energy Management AB. Informationen som ligger till grund för analyserna kan ändras snabbt och därmed bli inaktuella. För eventuella felaktigheter i texten ansvaras ej. 

  • I dagsläget är det långa bundna avtal som rekommenderas.
  • För den som vill ligga på rörligt avtal men ändå känna sig trygg i Vinter, rekommenderar vi Bixias Vinterpris, fast pris under 4-5 månader och därefter återgå till rörligt avtal när våren kommer.

 

Mild och blöt start med nederbörd i norr. I mitten av denna vecka kommer ett

högtryck in i norr medan lågtryck passerar i söder. Högtrycket drar österut i

slutet av perioden och ger plats åt lågtryck från sydväst. Temperaturen är över

normalt initialt men faller till under normalt från torsdag, i slutet stigande. Mest

nederbörd i norr och i södra Norge. Relativt blåsigt med 4 - 6 GW, lite mindre i

mitten av denna vecka. Nederbörden är lite osäker från fredag, 35% möjlighet

för torrare. Dygn 11 - 15 något mildare och normal nederbörd, alternativet är

något blötare.

•Prognosen för den hydrologiska balansen är för v.43 1 TWh och utfallet för v.40 blev 0 TWh.

•Forsmark 3 Ur drift p g a fel, omstart 27/10

•Oskarshamn 1 är stängd permanent efter beslut den 19/6.

•Oskarshamn 3 har uppskjuten start till den 17/10.

Kärnkraften ligger för närvarande på 68%.