Elpriset just nu

Elpriset påverkas bland annat av väder, driftstörningar i elproduktionen och världspriser på kol, olja och naturgas. Konjunktursvängningar kan påverka efterfrågan på el vilket i sin tur påverkar elpriset. Just nu har vi låga elpriser i Sverige.

Elpriset i dag 24 maj och prognos för kommande vecka

Inledningsvis så blir vädret ostadigt och blött i södra/östra Skandinavien och ett högtryck dominerar i de västra och norra delarna. Trenden är en övergång till stabilare och varmare väder över hela området och temperaturen hamnar 2-5 grader över det normala under hela perioden. Mestadels blir det torrt över de vitala vattenmagasinsområdena. Dygn 11-15 blir det åter igen mer ostadigt och kyligt väder.

Prognosen för nivån i vattenmagasinen är -8 TWh för vecka 22 och utfallet för vecka 19 blev -8 TWh. Kärnkraften ligger för närvarande på 64% av sin kapacitet. Ringhals 2 har förlängd revision till 17/9 2016.

Rekommendation utifrån elpriset just nu

Just nu är det läge att binda elavtalet eftersom det är fortsatt fördelaktiga elpriser på långa avtal. Extra prisvärt är att teckna fast 3-årsavtal eftersom det just nu ligger på samma nivå som 1-årsavtal. Passa på att välja Bixia Nära nu när elpriserna är låga och stöd en lokal elproducent i dina trakter. Vi köper förnybar el från över 1000 småskaliga producenter.

Om du behöver råd och hjälp kring vilket avtal du ska välja, ring din lokala kundservice så hjälper vi dig.

Alla våra produkter och priser

Historiska elpriser

Du kan alltid ringa oss för personlig rådgivning på 0771-16 17 18.

Vilket elavtal vi rekommenderar dig i vår personliga rådgivning påverkas av aktuellt prisläge på elbörsen, vår analys av elmarknadens utveckling, din ekonomi och din elanvändning.

Läs mer om vad som påverkar elpriset.

Långtidsprognos av elpriset från idag till och med år 2030

I våra långtidsprognoser väger vi in olika scenarier, men oavsett vilket som slår in kommer den nordiska elmarknaden att präglas av kraftigt förstärkt energibalans fram till 2019. Det beror i första hand på utbyggnaden av förnybar el, främst vindkraft, men även finsk kärnkraft. Därefter får vi en starkt försämrad energi- och effektbalans. Beroende på stängningen av tre kärnkraftverk, och ökad export via nya kabelförbindelser

Vi räknar med att elpriset kommer att ligga på i snitt 26 öre per kWh mellan 2016 och 2019. År 2020 räknar man med att snittpriset stiger till 30 öre för att vara uppe i cirka 40 öre år 2030. (Beräknat på en valutakurs på 9 Euro).

I miljöalternativet räknar vi med betydligt högre priser på utsläppsrätter och el. Priserna på koldioxid blir då så höga att en minskning av utsläppen sker via växling från kol- till gaskondensproduktion.

Prisvariationer på el över dygnet

Vi räknar med att elpriserna framöver kommer att variera mer under dygnet. Vid våtår i Norden kan det tidvis bli låga elpriser då mycket förnybar el pressar priserna utöver den befintliga vattenkraften. Samtidigt hålls priserna även nere under torrår tack vare mer vindkraft.

Elsituationen är framtagen av Bixia Energy Management AB. Informationen som ligger till grund för analyserna kan ändras snabbt och därmed bli inaktuella. För eventuella felaktigheter i texten ansvaras ej.