Elpriset just nu

Elpriset påverkas bland annat av väder, driftstörningar i elproduktionen och världspriser på kol, olja och naturgas. Konjunktursvängningar kan påverka efterfrågan på el vilket i sin tur påverkar elpriset. Just nu har vi låga elpriser i Sverige.

Elpriset i dag 3 maj och prognos för kommande vecka

Under de kommande dygnen blir vädret milt och torrt. Ett högtryck kommer under morgondagen in från sydväst och påverkar de närmaste dagarna framåt. Högtrycket är placerat sydost om Skandinavien och kommer ge ett torrare väder än normalt. Under nästa vecka närmar sig ett nytt lågtryck från söder vilket kommer prägla vädret framöver. Temperaturerna är sakta stigande under denna period. 

Prognosen för nivån i vattenmagasinen är -5 TWh för vecka 19 och utfallet för vecka 16 blev -6 TWh.

Kärnkraften ligger för närvarande på 80% av sin kapacitet eftersom Ringhals 2 har förlängd revision till 17/9 2016 och Ringhals 1 och Oskarshamn 1 står för närvarande still.

Rekommendation utifrån elpriset just nu

Just nu är det läge att binda elavtalet eftersom det är rekordlåga elpriser på både korta och långa avtal. Extra prisvärt är att teckna fast 3-årsavtal eftersom det just nu ligger på samma nivå som 1-årsavtal. Passa på att välja Bixia Nära nu när elpriserna är låga och stöd en lokal elproducent i dina trakter. Vi köper förnybar el från över 1000 småskaliga producenter.

Om du behöver råd och hjälp kring vilket avtal du ska välja, ring din lokala kundservice så hjälper vi dig.

Alla våra produkter och priser

Historiska elpriser

Du kan alltid ringa oss för personlig rådgivning på 0771-16 17 18.

Vilket elavtal vi rekommenderar dig i vår personliga rådgivning påverkas av aktuellt prisläge på elbörsen, vår analys av elmarknadens utveckling, din ekonomi och din elanvändning.

Läs mer om vad som påverkar elpriset.

 

Långtidsprognos av elpriset från idag till och med år 2030

I våra långtidsprognoser väger vi in olika scenarier, men oavsett vilket som slår in kommer den nordiska elmarknaden att präglas av kraftigt förstärkt energibalans fram till 2019. Det beror i första hand på utbyggnaden av förnybar el, främst vindkraft, men även finsk kärnkraft. Därefter får vi en starkt försämrad energi- och effektbalans. Beroende på stängningen av tre kärnkraftverk, och ökad export via nya kabelförbindelser

Vi räknar med att elpriset kommer att ligga på i snitt 26 öre per kWh mellan 2016 och 2019. År 2020 räknar man med att snittpriset stiger till 30 öre för att vara uppe i cirka 40 öre år 2030. (Beräknat på en valutakurs på 9 Euro).

I miljöalternativet räknar vi med betydligt högre priser på utsläppsrätter och el. Priserna på koldioxid blir då så höga att en minskning av utsläppen sker via växling från kol- till gaskondensproduktion.

Prisvariationer på el över dygnet

Vi räknar med att elpriserna framöver kommer att variera mer under dygnet. Vid våtår i Norden kan det tidvis bli låga elpriser då mycket förnybar el pressar priserna utöver den befintliga vattenkraften. Samtidigt hålls priserna även nere under torrår tack vare mer vindkraft.

 

Elsituationen är framtagen av Bixia Energy Management AB. Informationen som ligger till grund för analyserna kan ändras snabbt och därmed bli inaktuella. För eventuella felaktigheter i texten ansvaras ej.