Elpriset just nu

Elpriset påverkas bland annat av väder, driftstörningar i elproduktionen och världspriser på kol, olja och naturgas. Konjunktursvängningar kan påverka efterfrågan på el vilket i sin tur påverkar elpriset. Just nu har vi låga elpriser i Sverige.

Elpriset just nu

Elpriset påverkas bland annat av väder, driftstörningar i elproduktionen och världspriser på kol, olja och naturgas. Konjunktursvängningar kan påverka efterfrågan på el vilket i sin tur påverkar elpriset. Just nu har vi låga elpriser i Sverige.

Elpriset idag 29 september och prognos för kommande vecka

Kommande dagar passerar lågtryck över norra Skandinavien medan högtryck ligger kvar över de södra delarna till åtminstone måndag nästa vecka. Därefter kan det bli ostadigt väder igen då atlantiska lågtryck tros röra sig in över oss. Temperaturen förväntas hålla sig strax över det normala för hela perioden.

Prognosen för nivån i våra vattenmagasin är +6 TWh för vecka 40 vilket är detsamma som utfallet för vecka 38.

Kärnkraften ligger för närvarande på 73 procent. Oskarshamn 2 har förlängd revision till december 2015, Ringhals 2 till november 2015 och Forsmark 3 till 23 oktober. Oskarshamn 1 är ur drift tom 3/10.

 

Vi rekommenderar

Då vi har låga elpriser idag och inte ser någon betydlig risk för att dessa kommer bli betydligt högre på långsikt rekommenderar vi kunder med bra ekonomisk marginal rörligt pris, dock skall man vara medveten om att det kan förekomma kortsiktiga prisrörelser i marknaden.

 

Om du behöver råd och hjälp kring vilket avtal du ska välja, ring din lokala kundservice så hjälper vi dig.

Alla våra produkter och priser

Historiska elpriser

Du kan alltid ringa oss för personlig rådgivning på 0771-16 17 18.

Vilket elavtal vi rekommenderar dig i vår personliga rådgivning påverkas av aktuellt prisläge på elbörsen, vår analys av elmarknadens utveckling, din ekonomi och din elanvändning.

Läs mer om vad som påverkar elpriset.

 

Elsituationen är framtagen av Bixia Energy Management AB. Informationen som ligger till grund för analyserna kan ändras snabbt och därmed bli inaktuella. För eventuella felaktigheter i texten ansvaras ej.