Meny

El till inköpspris

Ett enkelt och flexibelt elavtal utan påslag, årsavgift eller bindningstid. El till inköpspris är ett perfekt alternativ för dig med hög elförbrukning, och blir mer lönsamt ju större dina energibehov är.

I avtalet får du det här

El till inköpspris

Du betalar vårt inköpspris för varje kilowattimme du använder – utan påslag.

Fast avgift per dag

Du betalar en fast daglig avgift som baseras på din årsanvändning – utan årsavgift.

Kontroll över elkostnaderna

Priset kan variera eftersom det styrs av tillgång och efterfrågan.

Ingen bindningstid

Byt avtalsform precis när du vill.

El till inköpspris - enkelt och utan bindningstid 

El till inköpspris är ett bra alternativ för dig som har en årsförbrukning på mer än 11 000 kWh. Det blir dessutom mer lönsamt ju större energibehov du har. Ditt elpris grundar sig på vårt inköpspris för varje kilowattimme du använder. Vi lägger inte på något prispåslag, och istället för en årsavgift betalar du en fast avgift per dag. Denna avgift baseras på din beräknade årsanvändning av el.

Elpriset varierar varje månad på grund av elmarknadens prissvängningar. Dessa beror på tillgänglig elproduktion och hur mycket el som används – helt enkelt, tillgång och efterfrågan på el. Priset sätts efter varje månadsskifte och räknas ut baserat på hur timpriset sett ut under den gångna månaden.

Det är ingen bindningstid för El till inköpspris, vilket gör det möjligt att kostnadsfritt byta till ett annat elavtal när du vill. Det nya elavtalet kan i så fall börja gälla redan nästkommande dag.

Bixia Miljöfond ingår alltid - du är med och gör skillnad

Sedan 2008 har Bixia Miljöfond ingått i alla våra elavtal utan att våra kunder betalar extra eller behöver göra något. Med miljöfonden kan vi tillsammans skapa förändring som gynnar den lokala miljön och det globala klimatet genom att öka andelen el från förnybara källor.