Bixia logo
Meny

Solen hjälper oss att göra skillnad

Vi söker efter mer solel - vill du sälja?

För att ställa om elproduktionen till mer förnybar el måste vi alla hjälpa till. Ingen kan bidra med allt, men alla kan bidra med något. Har du solpaneler på ditt tak? Bra! Ett sätt att bidra till vår omställning är att installera solpaneler och delvis producera din egen el med solenergi. Den el som du producerar använder du i första hand själv som hushållsel. Det som blir över kallar vi för överskottsel och den kan du sälja till oss. Då blir du en prosumer, alltså både producent och konsument. 

Vi på Bixia jobbar mot 100 % förnybar el och det gör vi bland annat genom att handla in el utan mellanhänder direkt från våra lokala elproducenter. Eftersom vi handlar utan mellanhänder, går pengarna direkt tillbaka till producenten, som därmed kan investera i mer förnybar el. Vi är ett av de bolag som köper in mest närproducerad, förnybar el i Norden – det vill säga el som produceras lokalt från förnybara källor som sol, vind och vatten. Det är vi mycket stolta över och vi är övertygade om att förnybar energi är rätt väg. 

Exklusivt elavtal till dig som producerar solel

Många fokuserar idag på att betala extra för överskottselen. I vårt erbjudande till dig som solelsproducent ger vi dig istället en rabatt på den el du förbrukar. Detta beror på att våra solelskunder ofta har högre förbrukning än vad som levereras ut i överskott. I vårt eklusiva elavtal till dig som vill sälja din överskottsel får du både rabatt på elpriset och fri årsavgift. Kontakta oss gärna så ser vi till att du får det bästa elpriset. Du kan också smidigt anmäla dig med hjälp av vår blankett nedan.

Om du är prosumer (producent och konsument) kan du kontakta oss på kundservice så ser vi till att du får det bästa elpriset.

Kontakta oss på 0771-60 30 30 eller kundservice@bixia.se så hjälper vi dig.

Blankett för Anmälan av försäljning av solelsproduktion

Avtalsvillkor solel

Vanligaste frågorna om solel

Vilka bidrag kan jag få när jag installerar solceller?

När du installerar solpaneler kan du få bidrag via ett statligt investeringstöd. Från och med den 1 januari 2018 är det statliga investeringsstödet 30 procent för alla. Stödnivån beräknas utifrån installationskostnaderna. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

Det finns även möjlighet att söka Rot-avdrag för solcellsinstallationen (avdrag för arbetskostnaden), dock kan man inte få både investeringsstöd och Rot. För tillfället ligger avdraget på maximalt 30 procent.

Hur mycket betalar ni för mitt överskott?

Din överskottsel köper vi på Bixia in till Nord Pools spotpris timme för timme. På så sätt sparar du inte bara pengar genom att producera egen solenergi, du kan även tjäna pengar. Eftersom vi handlar utan mellanhänder, går pengarna direkt tillbaka till producenten, som därmed kan investera i mer förnybar el.

Just nu erbjuder vi dessutom ett förmånligt elavtal på den el du förbrukar!

Hur mycket el ger solceller i vårt klimat?

Solceller fungerar utmärkt i svenskt klimat. Solpanelens effekt varierar över dagen beroende på solens rörelse över himlen. Solpaneler laddar även vid molnigt väder och under en större del av dagen, men med varierande verkningsgrad. Produktionen påverkas också av var man bor i landet och hur panelen är monterad.

När man summerar ett svenskt år kan man konstatera att varje kvadratmeter av Sveriges yta tar emot 1000 kWh/år i snitt. En 1 m² solcell ger cirka 100 kWh/år.

Vad är det för skillnad på solfångare och solceller?

En solfångare omvandlar solens strålar till varmvatten medan en solcell genererar elektricitet i form av likström.

Måste jag ha bygglov för att sätta upp solpaneler?

Nej. Den 1 augusti 2018 slopades bygglovskravet på solpaneler. Läs mer om beslutet på Sveriges Riksdags hemsida här. 

Finns det olika typer av solcellsmoduler?

Det finns olika typer av solceller: kiselceller där livslängden beräknas till mellan 50 och 100 år samt tunnfilm, med en livslängd beräknad på cirka 25 år. För tunnfilm är verkningsgraden endast hälften så hög som för kiselceller.