Fortsatt låga elpriser under resten av 2014

Förutsättningar är goda för fortsatt låga elpriser under resten av året, enligt elbolaget Bixia. Håller elpriset under hösten och vintern samma nivå som förra året hamnar vi på ett årssnittpris på cirka 30 öre per kWh i elområde Stockholm. Det skulle betyda att elnotan blir 1000 kronor lägre för en villakund med elvärme.

Läs mer

Bixia | 337 soltimmar i Stockholm under juli

337 timmar har solen skinit över Stockholm i juli enligt preliminära siffror från SMHI. Om hälften av Stor-Stockholms villaägare skulle haft solpaneler på sina tak skulle juli månads solstrålar genererat en elproduktion på hela 100 miljoner kilowattimmar, enligt elbolaget Bixias beräkningar.

Läs mer

Ännu lägre elpris i juli

Det svenska spotpriset som ligger till grund för det rörliga elpriset är lägre nu i juli än i maj och juni. Det beror främst på att den första perioden med kärnkraftrevisioner avslutades i juni. Trots den låga prisnivån är spotpriset högre än vad man förväntade sig i våras, det beror främst på att den hydrologiska balansen försvagats.

Läs mer

255 soltimmar i juni

I snitt över landet har solen skinit 255 timmar under juni månad enligt SMHI. Men antalet soltimmar varierar kraftigt, soligast hade Luleå med hela 332 soltimmar. Om hälften av landets småhus skulle haft solpaneler på sina tak skulle juni månads solstrålar generera en elproduktion på hela 560 miljoner kilowattimmar enligt elbolaget Bixias beräkningar.

Läs mer

Bixia bygger vindkraftverk i Sunne

Den 26 juni beviljades Bixia ProWin tillstånd av Miljöprövningsdelegationen att upprätta 13 vindkraftverk på Häjsberget och Länsmansberget i Sunne kommun. Byggnationen påbörjas under nästa år och vindkraftverken beräknas vara i produktion under 2016. Vindkraftparken kommer, när den är i full produktion, att producera över 100 miljoner kWh förnybar energi.

Läs mer

1000 kronor lägre elräkning första halvåret 2014

Det milda vädret under årets första halvår, i kombination med mer förnybar el har hållit nere elpriserna. Spotpriserna har i snitt legat på strax under 30 öre per kWh, vilket är de lägsta nivåerna under motsvarande period sedan 2007, enligt elbolaget Bixias halvårsrapport.

Läs mer

Mer förnybar el i Småland

Leif Jarl på Stocke Kvarn, strax utanför Växjö, är en av många producenter av småskalig förnybar el i Småland. Elen som blir över säljer han vidare till det lokala elbolaget Bixia, som har avtal med över 130 elproducenter i Småland. Sammanlagt producerar de 457 miljoner kWh förnybar el som räcker till 130 000 hushåll.

Läs mer

Mer förnybar el pressar ner elpriserna

Det milda vårvädret i kombination med mer förnybar el har hållit nere elpriserna, enligt rapport från elbolaget Bixia. Mellan mars och maj har spotpriserna i snitt legat på 26,6 öre per kWh vilket är de lägsta nivåerna sedan våren 2007. De låga elpriserna innebär att en villaägare har sparat cirka 700 kronor på tre månader jämfört med förra året.

Läs mer

Följ även Bixia på

Bixia på Facebook  Bixia på Instagram  Bixia på Twitter  Bixia på Youtube