Vindkraftsaktier

Vindkraft ger inga utsläpp och producerar el när det blåser mellan 4-25 meter per sekund. I ett bra vindläge på land räcker effekten från ett vindkraftverk (2 Megawatt) till årsanvändningen av el för cirka 1300 hushåll.

Vindkraftsaktier

Vindkraft ger inga utsläpp och producerar el när det blåser mellan 4-25 meter per sekund. I ett bra vindläge på land räcker effekten från ett vindkraftverk (2 Megawatt) till årsanvändningen av el för cirka 1300 hushåll.


Utvecklingen inom vindkraftutbyggnaden har varit framgångsrik under senare år och för oss på Bixia är det en viktig del av energiomställningen till mer förnybar el som vi vill vara delaktiga i.

Sedan våren 2012 har vi ett systerbolag, Bixia ProWin AB, som bygger, äger och förvaltar vindkraft på flera olika platser i Sverige.

Vårt erbjudande

Vårt erbjudande är en unik möjlighet för allmänheten att vara med och bidra till verklig förändring inom energiomställningen och dessutom få möjlighet att erhålla utdelning.

Genom att tillsammans ta många små steg hjälps vi alla åt att öka den förnybara kraftproduktionen som leder till minskad klimatbelastning och på sikt också lägre elpriser för elanvändarna.

Har du frågor om vindkraftaktier kan du kontakta Bixias miljösamordnare Kim Blomster på telefon 070-223 25 46 eller via mejl till vindaktier@bixia.se

Frågor och svar om vindkraftsaktierna