SMS-tjänst

Som producent och leverantör av el till oss på Bixia har du möjlighet att kostnadsfritt få aktuella terminspriser på elkraft och elcertifikat direkt i din telefon en gång i veckan.

SMS-tjänst

Som producent och leverantör av el till oss på Bixia har du möjlighet att kostnadsfritt få aktuella terminspriser på elkraft och elcertifikat direkt i din telefon en gång i veckan.

Du får de aktuella terminspriserna levererade som ett sms tillsammans med en marknadskommentar varje onsdag. Priserna presenteras som bruttopriser (SEK) och refererar till ”bid”-kolumnen på aktuell marknadsplats. Priserna ska inte betraktas som vårt inköpspris eftersom vi gör avdrag för omkostnader relaterade till energislag, prisområde och volym.

Varje producentanläggning eller grupp av kraftverk kan ansluta 3 användare till tjänsten. Samtliga användare ska ha en naturlig koppling till aktuell anläggning.

Ladda ner blanketten här

När du fyllt i blanketten kan du skanna in den och skicka till produktion@bixia.se eller via post till:

Bixia AB
Tullgatan 2
571 80 Nässjö