Det här är vi

Bixia ägs av flera lokala energibolag och vi tror på den kraft som uppstår när många mindre aktörer samarbetar mot ett gemensamt mål. Så även om vi har kunder över hela Sverige är vi noga med att behålla våra lokala kontor. Man kan säga att vi samlar lokal kraft.

Det här är vi

Bixia ägs av flera lokala energibolag och vi tror på den kraft som uppstår när många mindre aktörer samarbetar mot ett gemensamt mål. Så även om vi har kunder över hela Sverige är vi noga med att behålla våra lokala kontor. Man kan säga att vi samlar lokal kraft.

Genom oss kan många små elbolag fortsätta att verka på sin hemort och ge personlig service så att våra kunder kan göra smarta, upplysta val.

Vi är ägs av nio regionala bolag, vilket ger oss stark lokal förankring. Vi har 12 kontor i södra och mellersta Sverige. Genom vårt dotterbolag Bixia Energy Management har vi egen krafthandel på Nord Pool sedan 1999.

Energihandel

Bixia Energy Management AB är ett dotterbolag i Bixiakoncernen och sköter all inköp av elkraft till koncernens kunder. Vi är en direktaktör på den nordiska elbörsen, NordPool, vilket ger oss försprång och ständig koll på elmarknaden. Vi är redan idag ett av de elbolag som köper in störst andel närproducerad el från förnybara energikällor och ännu mer ska det bli.

Våra erfarna och skickliga experter utför oberoende analyser och riskbedömningar och förser våra kunder med information och beslutsunderlag. Du som kund får trygga, skräddarsydda lösningar och bästa tänkbara service för elinköp. Vi handlar med flera olika miljöprodukter och kan hjälpa dig att minska ditt företags miljöpåverkan och samtidigt stärka ditt varumärke. All vår personal finns i Sverige och är lätt att nå på direktnummer. Hos oss är alla kunder stora.

Vi har Finansinspektionens tillstånd att bedriva värdepappershandel, vilket innebär att vi uppfyller deras krav och kontinuerligt utvärderar och förbättrar våra rutiner. Det här ser vi som en styrka och en bekräftelse på att vår verksamhet bedrivs på ett kvalitetssäkrat sätt.