Historiska elpriser

Elpriser på den nordiska elbörsen Nord Pool (spotpriser) år 2005 - 2014.

Historiska elpriser

Elpriser på den nordiska elbörsen Nord Pool (spotpriser) år 2005 - 2014.

Priserna i tabellen visar börspris/inköpspris för el i SEK/MWh. Priserna nedan är således exklusive elcertifikatsavgift och vårt påslag för leverans i Sverige (from november 2011 avser priserna SE3).

  2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Januari  210  373  249  435  441  671  622  338  361  294
Februari  231  406  276  372  417  932  568  448  336  267
Mars
 280  492  220  300  395  574  562  258  371  235
April  283  459  205  408  376  428  480  279  370  246
Maj
 288  329  203  357  350  383  488  270  316  317
Juni  248  419  250  540  386  402  442  241  296  294
Juli
 274  453  205  558  367  435  363  115  296  275
Augusti
 291  619  250  614  377  407  386  224  351  317
September
 275  603  300  702  363  473  293  250  397  335
Oktober  304  476  347  595  362  476  278  299  369  287
November  295  423  426  535  379  524  397  290  331  283
December  333  293  431  482  501  833  300  379  295  301
Året  276  445  280  492  393  545  432  283  341  288