Historiska elpriser

Elpriser på den nordiska elbörsen Nord Pool (spotpriser) år 2006 - 2015.

Historiska elpriser

Elpriser på den nordiska elbörsen Nord Pool (spotpriser) år 2006 - 2015.

Priserna i tabellen visar börspris/inköpspris för el i SEK/MWh. Priserna nedan är således exklusive elcertifikatsavgift och vårt påslag för leverans i Sverige (from november 2011 avser priserna SE3).

  2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Januari  373  249  435  441  671  622  338  361  294  285
Februari  406  276  372  417  932  568  448  336  267  281
Mars
 492  220  300  395  574  562  258  371  235  239
April  459  205  408  376  428  480  279  370  246  
Maj
 329  203  357  350  383  488  270  316  317  
Juni  419  250  540  386  402  442  241  296  294  
Juli
 453  205  558  367  435  363  115  296  275  
Augusti
 619  250  614  377  407  386  224  351  317  
September
 603  300  702  363  473  293  250  397  335  
Oktober  476  347  595  362  476  278  299  369  287  
November  423  426  535  379  524  397  290  331  283  
December  293  431  482  501  833  300  379  295  301  
Året  445  280  492  393  545  432  283  341  288  268