Elmarknadsläget just nu

Vi skickar löpande ut elmarknadsanalyser och beslutsunderlag till våra större kunder. Här kan du läsa en del av innehållet i vår veckoöversikt.

Elmarknadsläget just nu

Vi skickar löpande ut elmarknadsanalyser och beslutsunderlag till våra större kunder. Här kan du läsa en del av innehållet i vår veckoöversikt.

Utdrag ur Veckoöversikten 27 augusti 2014

Väder och hydrologi

Under kommande vecka berörs större delen av landet av ostadigt väder. Den hydrologiska balansen hamnade på minus 4,4 TWh i vecka 33 och bedöms att försämras till minus 5,7 TWh i vecka 36.

Spotpriser

I vecka 34 steg spotpriset till 32,24 euro per MWh, en uppgång med 0,82 euro mot veckan innan. Prisuppgången förklaras i högre konsumtion och att vattenkraftsproducenterna har höjt priset på sitt vatten. De första dygnen denna vecka har priserna fortsatt stiga eftersom vindkraftsproduktionen har minskat och vattenproducenterna har fortsatt höja värdet på sitt vatten. Konsumtionen har också varit marginellt högre. Vi bedömer att spotpriset för vecka 35 landar på cirka 34,50 euro per MWh.

Elterminer

De blöta väderutsikterna vi såg förra veckan vände till betydligt torrare under början av denna vecka. Detta har orsakat en relativt kraftig uppgång längs hela den nordiska elterminskurvan. Vädret har haft en avgörande betydelse även för de långa terminerna. Q4-14 handlas i skrivande stund, onsdag eftermiddag, till 34,45 euro per MWh och ÅR-15 till 32,30 euro per MWh.

Vill du ha mer information om läget på elmarknaden kan du kontakta din personliga säljare eller ring oss på 0771-12 12 00.


Elmarknadsläget är framtaget av Bixia Energy Management AB. Informationen som ligger till grund för analyserna kan ändras snabbt och därmed göra dem inaktuella. För eventuella felaktigheter i texten ansvaras ej.