Elmarknadsläget just nu

Vi skickar löpande ut elmarknadsanalyser och beslutsunderlag till våra större kunder. Här kan du läsa en del av innehållet i vår veckoöversikt.

Elmarknadsläget just nu

Vi skickar löpande ut elmarknadsanalyser och beslutsunderlag till våra större kunder. Här kan du läsa en del av innehållet i vår veckoöversikt.

Utdrag ur Veckoöversikten 25 mars 2015

Väder och hydrologi

Ett högtryck som just nu ligger över Finland rör sig sakta österut. Från nästa vecka växlar vädret till lågtrycksdominerat och det blir blött och ostadigt. Den hydrologiska balansen hamnade på minus 2 TWh i vecka 11 och bedöms att förbättras till plus 2 TWh i vecka 14.

Spotpriser

Spotpriserna fortsätter vara stabila. Systempriset steg svagt från 25,37 i vecka 11 till 25,43 euro per MWh i vecka 12. Vindkraften minskade med nästan 18 procent. Det kunde dock till stor del kompenseras av ökad kärnkraftsproduktion samt lägre spotpriser i Tyskland. Innevarande vecka, vecka 13, har spotpriserna hittills varit något högre än motsvarande dagar föregående vecka. Det beror främst på högre konsumtion och högre spotpriser i Tyskland. Vi bedömer att systempriset för denna vecka kommer vara något högre och bedömer att veckomedel blir 25,70 euro per MWh.

Elterminer

Det lågtrycksbetonade vädret har bestått och fortsatt tyngt den korta terminskurvan. Marginalkostnaden har fortsatt ned men den långa kurvan har stöttas av utsläppsrätternas uppgång. I skrivande stund, tisdag eftermiddag, handlas Q2-15 till 23,75 euro per MWh och ÅR-17 till 27,80 euro per MWh.

Vill du ha mer information om läget på elmarknaden kan du kontakta din personliga säljare eller ring oss på 0771-12 12 00.


Elmarknadsläget är framtaget av Bixia Energy Management AB. Informationen som ligger till grund för analyserna kan ändras snabbt och därmed göra dem inaktuella. För eventuella felaktigheter i texten ansvaras ej.