Elmarknadsläget just nu

Vi skickar löpande ut elmarknadsanalyser och beslutsunderlag till våra större kunder. Här kan du läsa en del av innehållet i vår veckoöversikt.

Elmarknadsläget just nu

Vi skickar löpande ut elmarknadsanalyser och beslutsunderlag till våra större kunder. Här kan du läsa en del av innehållet i vår veckoöversikt.

Utdrag ur Veckoöversikten 24 juni 2014

Väder och hydrologi

Under perioden väntas lågtrycksdominans med temperaturer och nederbörd under det normala. Den hydrologiska balansen hamnade på minus 5,6 TWh i vecka 25 och bedöms att försämras till minus 5,1 TWh i vecka 28.

Spotpriser

I vecka 26 steg spotpriserna och veckomedlet blev 28,76 euro per MWh, en uppgång på nästan fem euro mot veckan innan. Prisuppgången förklaras i högre konsumtion, mycket låg vindproduktion och höjda vattenvärden. Denna vecka har startat med fortsatt höga spotpriser på grund av låg vindkraftsproduktion och fortsatt höjda vattenvärden. Vi bedömer att spotpriset för vecka 27 blir 28 euro per MWh.

Elterminer

Veckoperioden inledde med fallande priser  på grund av starkare hydrologisk balans. Högre spotpriser än väntat och relativt låg likviditet har dock inneburit en uppgång under andra hälften av veckoperioden. Den långa kurvan har också dragits med upp. I skrivande stund, onsdag eftermiddag, handlas Q4-14 till 32,80 euro per MWh och helår-15 till 31,30 euro per MWh.

Vill du ha mer information om läget på elmarknaden kan du kontakta din personliga säljare eller ring oss på 0771-12 12 00.


Elmarknadsläget är framtaget av Bixia Energy Management AB. Informationen som ligger till grund för analyserna kan ändras snabbt och därmed göra dem inaktuella. För eventuella felaktigheter i texten ansvaras ej.