Elmarknadsläget just nu

Vi skickar löpande ut elmarknadsanalyser och beslutsunderlag till våra större kunder. Här kan du läsa en del av innehållet i vår veckoöversikt.

Elmarknadsläget just nu

Vi skickar löpande ut elmarknadsanalyser och beslutsunderlag till våra större kunder. Här kan du läsa en del av innehållet i vår veckoöversikt.

Utdrag ur Veckoöversikten 24 juni 2015

Väder och hydrologi

Inledningsvis blir vädret kyligt och lågtrycksdominerat. Under nästa vecka blir det sakta varmare och torrare när en högtrycksrygg kommer in över södra och mellersta Skandinavien. Den hydrologiska balansen hamnade på plus 5 TWh i vecka 24 och bedöms att försämras till plus 3 TWh i vecka 27.

Spotpriser

Under vecka 25 sjönk spotpriset ytterligare och håller sig därmed alltjämt på lägsta nivån på drygt tre år. Veckomedel i system blev 11,99 euro per MWh, en nedgång med nästan tre euro. Nedgången förklaras i mindre konsumtion till följd av midsommar och något mer kärn- och vindkraftsproduktion. Detta gjorde också att elområdesdifferenserna minskade.

Innevarande vecka har spotpriset varit något högre vilket främst förklaras i mindre vind och något högre konsumtion. Vi bedömer att systempriset för vecka 25 hamnar på cirka 13 euro per MWh.

Elterminer

De korta terminerna har under veckan handlats upp på höga spotprisutfall och torra väderprognoser. De långa kontrakten har stigit på starkare marginalkostnad samt på nyheten att E.ON har för avsikt att avveckla reaktor 1 och 2 i Oskarshamn i förtid. I skrivande stund, onsdag förmiddag, handlas Q3-15 till 16,50 euro per MWh, YR-16 till 26,70 euro per MWh och YR-17 till 27,75 euro per MWh

Vill du ha mer information om läget på elmarknaden kan du kontakta din personliga säljare eller ring oss på 0771-12 12 00.


Elmarknadsläget är framtaget av Bixia Energy Management AB. Informationen som ligger till grund för analyserna kan ändras snabbt och därmed göra dem inaktuella. För eventuella felaktigheter i texten ansvaras ej.