Elmarknadsläget just nu

Vi skickar löpande ut elmarknadsanalyser och beslutsunderlag till våra större kunder. Här kan du läsa en del av innehållet i vår veckoöversikt.

Elmarknadsläget just nu

Vi skickar löpande ut elmarknadsanalyser och beslutsunderlag till våra större kunder. Här kan du läsa en del av innehållet i vår veckoöversikt.

Utdrag ur Veckoöversikten 20 maj 2015

Väder och hydrologi

Ostadigt och kyligt väder dominerar hela perioden och ett lågtryck kommer in från väster över de mellersta och södra delarna. Det kommer stora nederbördsmängder över hela Skandinavien. Nästa vecka blir det något varmare och torrare. Temperaturen håller sig en till tre grader under normalt inledningsvis och omkring normalt i nästa vecka. Den hydrologiska balansen hamnade på normalnivå i vecka 20 och bedöms att förbättras till plus 6 TWh i vecka 23.

Spotpriser

Spotpriserna steg i vecka 21. Veckomedel i system blev 24,22 euro per MWh, en uppgång med fyra euro. Orsaken var mindre vind i Norden, men även mindre vind och sol i Tyskland, och minskad tillrinning. Månadsmedelpriset för Stockholm i maj blir enligt prognos 213 kronor per MWh, det lägsta priset för maj sedan 2007.
I innevarande vecka har spotpriset åter sjunkit tillbaka. Största anledningen till den lägre nivån är ökad tillrinning och lägre konsumtion. Kärnkraften är lägre med O3 ur drift medan vinden är oförändrad. Vi bedömer att systempriset för vecka 22 kommer in på cirka 22 euro per MWh.

Elterminer

Blött väder och stärkt hydrologisk balans har inneburit ett skarpt fall för den korta kurvan under veckoperioden. Även den långa kurvan har fallit tillbaka ned. I skrivande stund, onsdag eftermiddag, handlas Q3-15 till 18,15 euro per MWh och ÅR-17 till 27,10 euro per MWh.

Vill du ha mer information om läget på elmarknaden kan du kontakta din personliga säljare eller ring oss på 0771-12 12 00.


Elmarknadsläget är framtaget av Bixia Energy Management AB. Informationen som ligger till grund för analyserna kan ändras snabbt och därmed göra dem inaktuella. För eventuella felaktigheter i texten ansvaras ej.