Elmarknadsläget just nu

Vi skickar löpande ut elmarknadsanalyser och beslutsunderlag till våra större kunder. Här kan du läsa en del av innehållet i vår veckoöversikt.

Elmarknadsläget just nu

Vi skickar löpande ut elmarknadsanalyser och beslutsunderlag till våra större kunder. Här kan du läsa en del av innehållet i vår veckoöversikt.

Utdrag ur Veckoöversikten 1 april 2015

Väder och hydrologi

Högtrycket som för tillfället befinner sig sydväst om Skandinavien kommer sakta att försvagas. Från och med onsdag börjar lågtryck att passera och vädret blir blötare i de nordvästra delarna. Till helgen väntas även vädret bli blött i de södra och centrala delarna. Nästa vecka ska vädret bli torrare och kyligare. Den hydrologiska balansen hamnade på normalnivå i vecka 15 och bedöms att förbättras till plus 3 TWh i vecka 18.

Spotpriser

Fortsatt stabila spotpriser i Norden där systempriset i vecka 16 hade ett snitt på 25,07 euro per MWh. Konsumtionen var oförändrad medan vindkraften var högre och kärnkraften lägre med även R1 i revision.
Innevarande vecka, vecka 17, ligger spotpriserna de tre första dygnen svagt under förra veckans nivå. Konsumtionen är lägre, varmare än vad prognoserna visade i förra veckan, och det gäller även för vinden i Norden och i Tyskland. Vi bedömer att systempriset för vecka 17 kommer in på 24,5 euro per MWh.

Elterminer

Lågtrycksbetonat väder och stärkt hydrologisk balans har fått ned den korta terminskurvan till nya bottennivåer under veckoperioden. Den långa kurvan har noterat en marginell nedgång på oförändrad marginalkostnad. I skrivande stund, onsdag eftermiddag, handlas Q3-15 till 22,70 euro per MWh och ÅR-17 till 27,20 euro per MWh.

Vill du ha mer information om läget på elmarknaden kan du kontakta din personliga säljare eller ring oss på 0771-12 12 00.


Elmarknadsläget är framtaget av Bixia Energy Management AB. Informationen som ligger till grund för analyserna kan ändras snabbt och därmed göra dem inaktuella. För eventuella felaktigheter i texten ansvaras ej.