Elmarknadsläget just nu

Vi skickar löpande ut elmarknadsanalyser och beslutsunderlag till våra större kunder. Här kan du läsa en del av innehållet i vår veckoöversikt.

Elmarknadsläget just nu

Vi skickar löpande ut elmarknadsanalyser och beslutsunderlag till våra större kunder. Här kan du läsa en del av innehållet i vår veckoöversikt.

Utdrag ur Veckoöversikten 14 oktober 2014

Väder och hydrologi

Inledningsvis blir vädret torrare och kallare till följd av en högtrycksrygg som kommer från norr. I slutet på veckan kommer ett djupt lågtryck in från väst som bidrar med mycket nederbörd i sydväst och varmare temperaturer. Den hydrologiska balansen hamnade på minus 14 TWh i vecka 40 och bedöms att förbättras till minus 11 TWh i vecka 43.

Spotpriser

Systempriset fortsatte ned i vecka 41. Priset sjönk med 1,5 euro per MWh till 32,46 euro per MWh. Orsaken var i första hand väsentligt högre vindkraft. Innevarande vecka har vi de tre första dygnen knappt två euro per MWh högre systempris än förra veckan. Konsumtionen är högre medan vindkraften är betydligt lägre. Vi bedömer att spotpriset för vecka 42 hamnar på drygt 33 euro per MWh.

Elterminer

Blötare väderutsikter tillsammans med lägre marginalkostnad har inneburit en relativt kraftig nedgång längs hela terminskurvan under denna veckoperiod. Tisdag eftermiddag, handlas Q1-15 till 34,5 euro per MWh och ÅR-15 handlas till 31,3 euro per MWh.

Vill du ha mer information om läget på elmarknaden kan du kontakta din personliga säljare eller ring oss på 0771-12 12 00.


Elmarknadsläget är framtaget av Bixia Energy Management AB. Informationen som ligger till grund för analyserna kan ändras snabbt och därmed göra dem inaktuella. För eventuella felaktigheter i texten ansvaras ej.