Elsituationen just nu

(Uppdaterad 2014-10-14)

Elsituationen just nu

(Uppdaterad 2014-10-14)

Elsituationen idag och framöver

Temperaturen stiger till några grader över normalt. Störst nederbördsmängder i söder medan högtrycket ligger kvar i norr. Prognosen för nivån i vattenmagasinen är -11,5 TWh för vecka 43. Kärnkraftsproduktionen ligger för närvarande på 87 procent.

Vi rekommenderar

Då vi har historiskt låga elpriser idag och inte ser någon betydlig risk för att dessa kommer bli betydligt högre på långsikt rekommenderar vi:

  • Kunder med bra ekonomisk marginal rörligt pris, dock skall man vara medveten om att det kan förekomma kortsiktiga prisrörelser i marknaden.
  • Största risken för stora prisrörelser i marknaden är under vintern, för kund som blir påverkad av detta rekommenderar vi fastpris på 4-6 månader över vinterperioden.
  • Kund som vill ha en fast och trygg elkostnad rekommenderar vi 3 eller 5 års fastpris.

 

Om du behöver råd och hjälp kring vilket avtal du ska välja, ring din lokala kundservice så hjälper vi dig.

Alla våra produkter och priser

Historiska elpriser

Du kan alltid ringa oss för personlig rådgivning på 0771-16 17 18.

Vilket elavtal vi rekommenderar dig i vår personliga rådgivning påverkas av aktuellt prisläge på elbörsen, vår analys av elmarknadens utveckling, din ekonomi och din elanvändning.

Läs mer om vad som påverkar elpriset.

 

Elsituationen är framtagen av Bixia Energy Management AB. Informationen som ligger till grund för analyserna kan ändras snabbt och därmed bli inaktuella. För eventuella felaktigheter i texten ansvaras ej.