Bixia Rörligt Pris

För dig som vill följa marknadens svängningar.

Du får det här

Följer marknadens svängningar

Priset sätts i efterskott och kan variera från månad till månad.

Långsiktigt lönsamt

Priset styrs av tillgång och efterfrågan, men brukar ge de lägsta kostnaderna sett över tid.

Ingen bindningstid

Byt avtalsform när du vill.

100 % förnybart

Som privatkund får du bara el från förnybara energikällor.

Prisinformation

Ange ditt postnummer för att se prisinformation.

Postnummer:
OmrådesID:
Ändra postnummer
*Elpris redovisas exkl. energiskatt och moms. Övriga priser anges alltid inkl. moms och eventuell energiskatt.

Teckna Bixia Rörligt pris

Bixia Rörligt pris följer prisutvecklingen på elmarknaden och varierar från månad till månad. Sett över tid, brukar rörligt pris dock ge de lägsta sammanlagda kostnaderna. Priset sätts i efterskott och baseras på ett volymvägt spotpris som tar hänsyn till hur efterfrågan på el varierar under dygnet. Du kan byta avtalsform när du vill, redan från och med nästkommande dag.

Se alla våra elpriser

Se historiska elpriser