Investera i vindkraft och bidra till en bättre miljö

Vindkraft är en ren energi som inte ger några utsläpp eller kräver några transporter. Ett vindkraftverk producerar energi när det blåser mellan 4-25 meter per sekund. I ett bra vindläge på land räcker energin från ett vindkraftverk (1MW) till årsförbrukningen av el för cirka 100 eluppvärmda villor.

Jämfört med Danmark och Tyskland producerar Sverige relativt lite vindkraft. I dagsläget finns omkring 1700 vindkraftverk i landet som tillsammans producerar cirka 2,2TWh per år. Regeringens mål är att vi ska producera 30 TWh år 2020. (Källa: Svensk Vindkraft)

Egen vindkraftproduktion.

Under 2009 tog vi på Bixia steget från att ha varit ett renodlat elhandelsbolag till att även bli producent av vindkraft. Vindkraftproduktionen sker i våra två dotterbolag Bixia Vind och Bixia Gryningsvind. Miljöfrågan är viktig för oss på Bixia och under flera år har vi varit det elhandelsbolag som köpt in störst andel vindkraft i Sverige. Nu går vi ett steg längre genom att också satsa på produktion av vindkraft. Det är vårt sätt att aktivt bidra till en utbyggnad av förnybar elproduktion och därmed en bättre miljö för oss alla. Men vi måste bli fler. Därför vill vi ge våra större företagskunder möjlighet att bli delaktiga i vår vindkraftproduktion genom delägarskap i bolaget Bixia Gryningsvind AB.

Från och med 1 april 2012 överlät Bixia AB sina samtliga aktier i Bixia Vind AB (publ) till systerföretaget Bixia ProWin AB.

» Bixia ProWin AB