SMS-tjänst.
Få aktuella priser på elkraft och elcertifikat direkt till din mobiltelefon!

Bixia erbjuder nu möjligheten att få priser en gång i veckan, kostnadsfritt levererat som ett SMS.
BEM (Bixia Energy Management) levererar då aktuella terminspriser på elkraft, elcertifikat och en marknadskommentar.

  • Tjänsten vänder sig till producenter som levererar till Bixia. 
  • SMS-tjänsten levereras på onsdagen i varje vecka. 
  • Priserna presenteras som bruttopriser i SEK refererande till ”bid”-kolumnen på aktuell marknadsplats. Presenterade priser är ej att betrakta som BEMs marknadspris då BEM gör avdrag vid var tid för omkostnader relaterade till förutsättningar såsom energislag, prisområde och volym m.m.
  • En producentanläggning eller grupp av kraftverk ger rätt till tjänsten till tre olika användare, notera att samtliga användare ska ha en naturlig koppling till aktuell anläggning.

Här laddar du ner blanketten!

Ifylld blankett mejlar du inskannad till produktion@bixia.se eller skickar via post till 

Bixia
Tullgatan 2
571 80 Nässjö