Överskottsenergi?


Sälj din närproducerande el till oss!


Vi är övertygade om att rätt väg till mer förnybar energi är via elproduktion från sol, vind, vatten och biomassa. Därför gör vi det enkelt och lönsamt för dig att sälja elen till oss. Vi är direktaktörer på Nord Pool och handlar av lokala produktionsanläggningar från vind, vatten, sol och biomassa. Vi köper cirka 20 procent av all den vindkraft som produceras i Sverige och är därmed ett av de elhandelsföretag som köper mest förnybar el.

 

Varför ska jag sälja min närproducerade el till Bixia? 

  • Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser och enkel administration.
  • Vi erbjuder rådgivning och möjlighet att delta på regelbundna producentträffar.
  • Vi satsar stort på inköp av närproducerad el, bland annat har vi stärkt upp med fler resurser, vilket ger fokus.
  • Vi ger full support vid uppstart av nya verk och vid övergång till oss.
  • Vi erbjuder nyhetsbrev, egen hemsida och SMS-tjänst.


Så här går det till
Vi köper din närproducerade elkraft från vind- och småskalig vattenkraft. Prissättningen sker utifrån gällande priser på Nord Pool och i vårt pris ingår balansansvar och balanshållning.
Anmälningsblankett


Vi vill medverka till mer förnybar el. Inte bara sälja den som redan finns
Därför har vi startat Miljöfonden för att gynna mindre och lokala producenter av förnybar energi. En totalsumma på över 1 miljon kronor per år förväntas delas ut på olika projekt.

Vi bidrar till mer förnybar energi – läs mer om vår Miljöfond

Läs mer på vårt produktblad.