Om vindkraft

Driftstatistik

Arbetet med driftuppföljning på vindkraft i Sverige bedrivs på uppdrag av Elforsk och Energimyndigheten av Vattenfall Power Consultant.

Driftstatistik har förts sedan 1988 över majoriteten av alla vindkraftverk som finns i Sverige. Information om vindkraftverkens storlek och produktion hittar du på www.vindstat.nu.

Vindkarta

Uppsala Universitet har på uppdrag av Energimyndigheten tagit fram en rikstäckande vindkarta över Sveriges vindförhållanden. Ett första utkast presenterades 2006, och har sedan uppdaterats.

Vindkartan i sin helhet och mer information om den hittar du på Energimyndighetens hemsida. Beskrivning av vindkarteringsmodellen finns här.

Vindmätning

Att leta efter områden med bra vindlägen utifrån den teoretiska vindkartan är ett bra sätt att börja. Men för att vara säker på hur mycket det blåser i realiteten måste vindhastigheten mätas. Det kan man göra på flera sätt. Vi på Höglandsvind har valt att göra på dessa sätt:
 
Med hjälp av telekommunikationsmaster:

Hösten 2007 satte vi upp vindmätningsutrustning i två master, en vid Ekesjö och en vid Kullebo. Vi mäter vinden på 45, 65 och 95 meters höjd och får information om bland annat vindhastighet och vindriktning.

Med hjälp av mobil fjärranalysutrustning:
Vid årsskiftet 2008/2009 började vi mäta vinden med hjälp av mobila fjärranalysutrustningar, sk SODAR-utrustning. Fördelen med SODAR-utrustningen är att vi kan flytta omkring den i områdena för att finna de allra bästa vindlägena.

Med hjälp av vindkraftverk:
Sedan sommaren 2009 har vi tillgång till vinddata ifrån de verk som Smålandsvind AB äger och driver intill vårt område i Fredriksdal. Tack vare den informationen kan vi analysera de faktiska vindförhållandena och applicera informationen till våra egna planer.

Resultaten från vindmätningarna visar att tidigare nämnda vindkarta överskattar vindresurserna i området något. Resultatet visar dock att det blåser signifikant bättre högre upp och vindresurserna bedöms som tillräckligt goda för att möjliggöra en vindkraftsetablering.