Om Höglandsvind AB

Sedan 2008 har Bixia AB varit delägare med 40 procent i projekteringsföretaget Höglands Vind tillsammans med Nässjö Affärsverk jämte Norra Smålands Energi. I augusti 2011 köpte Bixia ut de andra två delägarna, bland annat i syfte att bygga fem nya vindkraftverk.

Vi avser nu att bygga fem nya vindkraftverk på den s.k. siten Fredriksdal i Nässjö kommun. Ett miljötillstånd har vunnit laga kraft per den 17 augusti 2011. De nya verken planeras att driftsättas redan 2012.

Arbetet består av flera faser, bland annat att analysera vindtillgång, sluta markavtal med markägare, genomföra inventeringar och utredningar över verksamhetens möjliga miljöpåverkan, söka erforderliga tillstånd samt göra ekonomiska kalkyler på projekten innan vindkraftverken kan uppföras och börja producera energi.

Ägarstruktur

Höglandsvind AB ägs av Bixia AB till 100 %.

Bixia AB ägs av:
Borgholm Energi AB
Mjölby-Svartådalen Energi AB
Nässjö Affärsverk AB
Oxelö Energi AB
Tekniska Verken i Linköping AB
Växjö Energi AB
Södra Hallands Kraft
Bjäre Kraft
Sandviken Energi