Fredriksdal

Sedan hösten 2006 har arbete pågått med att teckna markavtal, mäta vindförhållanden och göra inventeringar i ett område utanför Fredriksdal, Nässjö kommun.

I april 2009 lämnades en ansökan om miljötillstånd för uppförande och drift av högst 16 vindkraftverk in till länsstyrelsen i Jönköpings län. Du kan läsa mer om den sökta verksamheten i nedanstående dokument.

I april 2011 gav Miljödomstolen i Växjö bolaget tillstånd till uppförande och drift av 16 vindkraftverk, förutsatt av 4 av dem godkänns efter prövning i enlighet med kulturminneslagstiftningen. Miljötillståndsansökan Fredriksdal är ansökan som lämnades till länsstyrelsen i april 2009

Miljötillståndsansökan Fredriksdal [619,22 kB]


Miljökonsekvensbeskrivning Fredriksdal är en bilaga till miljötillståndsansökan.

Miljökonsekvensbeskrivning Fredriksdal [5,78 MB]