Vindenergi

Ett vindkraftverk omvandlar vindens energi till el genom vindkraftverkets roterande blad, växellåda och generator. Elen kan användas direkt på plats eller skickas vidare in i energiförsörjningssystemet via elnätet. Vindkraft ger inga utsläpp och kräver inga transporter.

Ett vindkraftverk producerar energi när det blåser mellan 4-25 meter per sekund. I ett bra vindläge på land räcker energin från ett vindkraftverk (1 MW) till årsförbrukningen av el för cirka 100 eluppvärmda villor.

Garanterad medvind

Tillsammans kan vi öka andelen förnybar elproduktion som leder till minskad klimatbelastning och på sikt också lägre elpriser för konsumenterna.

» Bixia Prowin AB

Vindkraftverk