Vattenenergi


Det vanligaste sättet att omvandla vattenenergi till el är genom vattenkraftverk. Regn och smältvatten samlas upp i vattenmagasin och flödar därifrån genom en turbin kopplad till en generator som producerar el.

Elen skickas sedan vidare in i elnätet. Tack vare de stora vattenmagasinen kan produktionen av el planeras över året så att det går att producera mer el när behovet ökar.

Det finns också kraftverk som genererar el genom vågor på havet eller tidvattnets rörelser.

Vattenkraft