Så här fungerar energiförsörjningssystemet


Ur alla tillgängliga energikällor omvandlar vi energi till el, värme eller bränsle. Energin skickar vi vidare genom energiförsörjningssystemet till industrier och bostäder eller som drivmedel till fordon. En del exporteras.

Idag kommer den absolut största andelen el från ändliga energikällor som exempelvis olja och kärnkraft. Precis som ordet säger kan dessa energikällor ta slut. Dessutom påverkar de även vår miljö på olika sätt. Bland annat genom föroreningar vid förbränning av olja och genom farliga restprodukter från våra kärnkraftverk.

Det här håller inte i längden. Därför arbetar vi på Bixia med att öka andelen el från förnybara naturliga energikällor såsom sol, vind, vatten och biomassa. För ju mer vi tar vara på naturens krafter desto mindre behöver vi använda ändliga energikällor. Något som både vi och vår miljö tjänar på.

Som elbolag kan vi göra skillnad. Men för att verkligen ställa om elproduktionen behöver vi alla hjälpa till. Ingen kan bidra med allt, men alla kan bidra med något. Du kan göra skillnad genom att välja ett elbolag som använder förnybara energikällor. Du kan också bidra till din egen elförsörjning genom att exempelvis skaffa solpaneler eller investera i mer vindkraft. Och skulle du producera mer el än du behöver kan vi köpa den av dig och distribuera den till någon annan i elnätet. Tillsammans kan vi på så sätt ställa om elproduktionen och bidra till en mer långsiktigt hållbar samhällsutveckling.