Bixia Elpooler
För dig som vill spara tid och pengar

Med Bixia Elpooler lägger du över ansvaret för dina elinköp på oss och vårt expertteam inom elhandel. Våra förvaltare bevakar den nordiska elmarknaden NordPool dagligen och sköter dina elinköp på ett sätt som ger dig en långsiktigt gynnsam prisutveckling. Allt för att du ska kunna fokusera på din kärnverksamhet.

Så här går det till
En elpool kan jämföras med fondförvaltning inom bankvärlden. Flera företag går helt enkelt samman och delar på en portfölj. Våra erfarna förvaltare utnyttjar sedan marknadens svängningar och gör flera delinköp vid gynnsamma tillfällen och med god framförhållning, vilket ger alla i poolen en större möjlighet till lägre pris. En smidig lösning som gör att du sparar både tid och pengar – utan att bygga upp egen kompetens. Eftersom vi vet att alla företag har olika behov och förutsättningar har vi satt ihop fyra olika elpooler. Bara du vet vilken som passar dig och ditt företag bäst.

Elpool är ett bra alternativ för dig som
  • vill spara tid och pengar
  • söker ett bekvämt sätt att sköta elinköpen utan interna resurser
  • vill utnyttja marknadens möjligheter genom en kompetent partner
  • vill dra nytta av stora inköp, på dina egna villkor
  • vill ha en skräddarsydd lösning som minimerar din administration

Bixia Elpool Trygg

– för dig som vill bygga på säkerhet
Med den här elpoolen får du ett fast pris för ett kvartal i taget, vilket gör att du har bra koll på dina elkostnader och kan koncentrera dig på din kärnverksamhet.
Läs mer.

Bixia Elpool Flex

– för dig som vill kombinera fast och rörligt pris
Kombinerar stor trygghet med lite risk genom att handla både på fast och rörligt pris. Allt beroende på hur vi bedömer att marknaden kommer att utvecklas.
Läs mer.

Bixia Elpool Offensiv

– för dig som vill dra nytta av svängningarna
Du ger oss i uppdrag att handla med ditt planerade elbehov. Vi köper och säljer med sikte på att hamna lägre än det vanliga rörliga elpriset. När vi lyckas får du 75% av vinsten.
Läs mer.

Intresserad?

Kontakta oss för mer information.

Viktigt: Elpriset styrs av utvecklingen på den nordiska elbörsen Nord Pool. Det innebär alltid en viss risk att sköta elinköpet via en elpool då ert elpris såväl kan minska som öka. Historiskt pris är inte heller någon garanti för framtida elpriser – men vi har varit framgångsrika med de portföljer vi redan idag förvaltar.