Vi samlar den lokala kraften

Bixia är Sveriges fjärde största elhandelsföretag och har elkunder över hela Sverige. Vi tror på den kraft som uppstår när många mindre aktörer samarbetar mot ett gemensamt mål.

Det är därför vi ser till att behålla våra lokala kontor runt om i landet. Man kan säga att vi samlar lokal kraft. Genom oss kan många små elbolag fortsätta att verka på sin hemort och ge personlig service så att våra kunder kan göra smarta, upplysta val.

Alla våra privatkunder är, via Bixia Miljöfond, med och bidrar till mer närproducerad el. Det betyder el som produceras i Sverige från förnybara källor såsom sol- och vindkraft, biomassa och småskalig vattenkraft. På kartan i länken nedan ser du var våra leverantörer av närproducerad el finns.
Till kartan

Vi är ett fristående elhandelsföretag som ägs av tio regionala bolag, vilket ger oss stark lokal förankring. Vi har 19 kontor i södra och mellersta Sverige. Genom vårt dotterbolag Bixia Energy Management har vi egen krafthandel på Nord Pool sedan 1999.

Tom Istgren med solpanel