Ledningsgruppen

 

Från vänster
Joakim Borén, försäljningschef privatmarknad
Mona Kjellberg, vd-sekreterare
Flemming Christoffersen, försäljningschef företagsmarknad
Jenny Johnson, chef marknad och varumärke
Veronica Norén, PA-konsult
Torbjörn Tengstrand, affärsområdeschef produktion
Anna Drotz, chef verksamhetsutveckling

Sittande från vänster
Stefan Braun, vd Bixia Energy Management AB
Katarina Andersson, finanschef
Tom Istgren, vd