Historien om vilka vi är

Det finns saker i livet som vi har svårt att klara oss utan. Dit hör bland annat el och telefoni. Två saker som skapar förutsättningar för ett smidigt och innehållsrikt vardagsliv och ett vitalt näringsliv – ett välfungerande samhälle helt enkelt.
 
Vi på Bixia har varit med och skapat dessa förutsättningar för våra kunder ända sedan elmarknaden avreglerades, då under varumärkena Östkraft, FyrstadKraft och Höglands Energi. Nu blickar vi framåt och samlar vår kraft och vår kunskap under det gemensamma namnet Bixia. Ett namn som härstammar från den kinesiska födelse- och gryningsgudinnan Bixia. Hon är gudinnan som står för en ny tid. En ny upplyst tid är just vad vi på Bixia ser framför oss. En tid där man bryr sig om var den el man förbrukar kommer ifrån och där man hushåller med resurserna för att spara på miljön.

I den bästa av världar skulle den förnybara elen räcka till alla – det gör den inte idag. För att slippa den smutsiga elen i framtiden behöver vi bli bättre på att använda vår energi effektivare samtidigt som vi måste bygga ut den förnybara elproduktionen. Det är här vi på Bixia lägger vår kraft.
 
För oss är framtiden både förnybar och närproducerad – vilket skiljer oss från många andra elleverantörer. Elen i framtiden behöver varken komma från stora kolkraftverk ute i Europa eller från enorma vindkraftparker. När vi på Bixia samlar kraft, kan den lika gärna komma från din lokala bonde som valt att ta tillvara sin lilla kraftanläggning med hjälp av vår miljöfond.
 
Vi tror också på den kraft som uppstår när många mindre aktörer samarbetar mot ett gemensamt mål. Det är därför vi ser till att behålla våra lokala kontor runt om i landet. Man kan säga att vi samlar lokal kraft. Genom oss kan många små elbolag fortsätta att verka på sin hemort och ge goda råd så att våra kunder kan göra smarta, upplysta val.
 
Bixia är redan idag det elbolag som köper in störst andel närproducerad el och ännu mer ska det bli i framtiden. Då kanske du kan ha ditt eget lilla vindkraftverk på balkongen eller köpa in dig i bondens vattenkraftsanläggning. Det finns många idéer, men en sak är säker – för att lyckas skapa det hållbara samhälle vi alla strävar efter krävs en bransch som vågar tänka i nya banor. 
Där vill vi på Bixia lysa upp branschen genom att gå i fronten. Vår vision handlar om mångfald och en värld full av smarta närproducerade energilösningar. Vi verkar för att fler i branschen ska hålla sig upplysta och ta ansvar.