Bakgrund

När Bixia AB bildades 1997 var det med visionen att skapa ett alternativ på marknaden - att istället utgå från den lokala marknaden med dess förutsättningar och behov och där bli branschens stigfinnare.

Vi har visserligen växt kontinuerligt och målmedvetet sedan starten, men aldrig på bekostnad av vår lokala prägel. Både vår storhet och styrka bygger på samverkan mellan lokalt och regionalt verksamma elbolag. Vi kommer alltid att finnas nära våra kunder.

Milstolpar

1997
Östkraft bildas av Tekniska Verken i Linköping och Mjölby-Svartådalen Energi.

1998
Oxelö Energi ny delägare.

1999
Växjö Energi ny delägare. Östkraft balansansvarig och direktaktör på Nord Pool.

2000
Borgholm Energi ny delägare.

2001
Katrineholms elhandelsbolag KEFAB och Västerviks Kraft Elförsäljning AB förvärvas.

2003
Östkraft Energihandel AB bildas (numera Bixia Energy Management).

2004
Förvärv av Fyrstad Kraft AB. Trollhättan Energi och Uddevalla Energi nya delägare.

2007
Förvärv av HöglandsEnergi. Nässjö Affärsverk AB ny delägare.

2008
Östkrafts miljöfond bildas.Delägarskap i Höglandsvind AB. Kontor öppnas i Stockholm.

2009
Östkraft, Fyrstad Kraft och HöglandsEnergi blir Bixia. Bixia Gryningsvind AB och Bixia Vind AB bildas.
Kontor i Göteborgs öppnas.

2010
Förvärv av Kraftaktörerna. Södra Hallands Kraft och Bjäre Kraft nya delägare.
Byggnation av vindkraftverk i Rodovålen, 1 verk. Byggnation av Topperyd, 4 verk.

2011
Förvärv av Hjärtums Energi och Sandviken Energi. Sandviken Energi AB ny delägare.
Lansering av vindkraftsaktier till privatpersoner.

2012
Alvesta Energi ny delägare. Förvärv av Sjöbo Energi.