Bixia bygger vindkraftverk i unikt projekt
2010-03-09
Elhandelsbolaget Bixia har tecknat avtal om att bygga fyra nya vindkraftverk utanför Nässjö. Avtalet innebär att markägaren finansierar byggandet av ett verk och Bixia finansierar resterande tre verk.

Att ett elhandelsbolag finansierar och driver projekt för att bygga vindkraftverk är unikt i Sverige. Det är bland annat övertygelsen om att det behövs mer förnybar kraft i det nordiska elsystemet som fått Bixia att delta i projektet.

- Vi vill aktivt bidra till att det produceras mer fönybar energi, säger Tom Istgren, vd Bixia. Det kan vi göra genom vår miljöfond men också genom att bidra till utbyggnaden av den svenska vindkraften.

- Vi tror också på en mångfald av ägare till kraftproduktionen i landet, fortsätter Tom Istgren. Det måste bli fler producenter av förnybar el, så att vi kan minska vårt beroende av fossila bränslen.

Kostnaden för att bygga verken uppgår till 140 miljoner kronor. Det nya vindkraftprojektet där Bixia har huvudmannaskap drivs under namnet Topperyd. Medelproduktionen per verk och år beräknas till cirka 5 GWhBixia är ett av Sveriges största elhandelsbolag, med cirka en kvarts miljon kunder över hela landet och en omsättning runt 3 miljarder.
Vi ägs av åtta bolag och finns på 14 orter. Det ger oss en stark lokal förankring Dessutom växer vi stadigt på den nationella marknaden.För mer information kontakta gärna:
Jenny Johnson, marknadschef Bixia AB, tel 070-676 83 09
Tom Istgren, vd Bixia, tel 070-313 79 42