Garanterad medvind!


Den 1 april 2012 överlät Bixia AB samtliga sina aktier i Bixia Vind AB (publ) till Bixia ProWin AB. Läs mer
»

 

Köp vindkraftsaktier och bidra till mer förnybar el för klimatets skull  

Vårt erbjudande är en unik möjlighet för allmänheten att vara med och bidra till verklig förändring inom energiomställningen och dessutom få möjlighet att erhålla utdelning.

Genom att tillsammans ta många små steg hjälps vi alla åt att öka den förnybara kraftproduktionen som leder till minskad klimatbelastning och på sikt också lägre elpriser för elanvändarna.

Intresset för aktierna i Bixia Vind AB (publ) var mycket stort vid de två emissioner vi hade under 2011. Bixia Vind AB (publ) planerar att ge ut fler aktier men exakt tidpunkt är ännu ej beslutad. Här kan du anmäla ditt intresse för att få informationsmaterial hemskickat i samband med kommande emission:


Vindkraft är ren energi
Vindkraft ger inga utsläpp och producerar el när det blåser mellan 4-25 meter per sekund. I ett bra vindläge på land räcker effekten från ett vindkraftverk (2 Megawatt) till årsanvändningen av el för cirka 1300 hushåll.