Intresseanmälan

Intresset för aktierna i Bixia Vind AB (publ) var stort vid lanseringen år 2011 och de två emissionerna blev snabbt fulltecknade. Ambitionerna är att fortsätta utbyggnaden men några beslut om ytterligare vindkraftverk är ännu inte tagna (april 2013).

Här kan du anmäla ditt intresse att få informationsmaterial i samband med att framtida emission kan bli aktuell.