Ansökningskriterier och riktlinjer

Årets ansökningsperiod pågår från måndag 15 april till fredag 30 augusti och det finns cirka en miljon kronor att fördela.

Följande ansökningskriterier gäller för år 2013

 • Förstudier och projektering samt miljökonsekvensbeskrivningar för småskalig vattenkraft.
  För vattenkraft kan stöd sökas för tillståndsprövning, bygglov/miljötillstånd (MKB) och stöd för produktionsberäkning. Sökande ska kunna påvisa fallrätten genom ägande eller arrende.
 • Investeringar i solcellspaneler för hushåll med maximalt 5000 SEK per projekt.
  Maximalt kan 40 ansökningar beviljas. Separat ansökningsblankett.
 • Investeringar i solcellspaneler för företag där beviljat belopp beräknas utifrån installerad effekt och antalet inkomna ansökningar. Separat ansökningsblankett.
 • Investeringar som ökar elgenereringen genom ny eller förbättrad teknik i vindkraftverk eller vattenkraftverk.
 • Investeringar som ökar elgenereringen genom utveckling av system för underhåll i vindkraftverk eller vattenkraftverk.
 • Miljö- och byggteknik som gynnar utvecklingen av mer förnybar el eller minskar elanvändningen.
 • Pilotprojekt, prototyper och demonstrationsanläggningar för mer förnybar el och/eller minskad elanvändning.


Ansökningshandlingarna ska vara Bixia tillhanda senast fredag 2013-08-30.

Läs vilka riktlinjer som gäller för ansökningar här »

Klicka på den ansökningsblankett nedan som du vill använda. Du kan fylla i blanketten och spara ner den innan du mejlar den till oss.

Ansökningsblankett

Ansökningsblankett solceller privat

Ansökningsblankett solceller företagE-post: miljofond@bixia.se

Bixia AB
Att: Miljöfonden
Box 100
461 23 Trollhättan


Kontaktperson: Kim Blomster, miljösamordnare, tel 070-223 25 46