Ursprungsgaranti

För att gynna förnybar elproduktion består en del av vårt elinköp av el med officiell ursprungsgaranti. Ursprungsgarantier (Guarantees of Origin = GoO) är ett bevis för att el har producerats av förnybara energikällor. Ursprungsgarantierna regleras av EU-direktivet om förnybar energi (2001/77/EG). Ursprungsgarantier möjliggör tillförlitligt angivande av förnybar el vid ursprungsmärkning.

Läs mer på Energimyndighetens hemsida om ursprungsgaranti