Skatter, elcertifikat och andra myndighetsavgifer

Utöver dina elnät- och elhandelskostnader tillkommer energiskatt, avgift för elcertifikat (för att gynna utbyggnad av el från miljövänliga energikällor), andra avgifter till myndigheter (för elsäkerhet, nätövervakning och elberedskap) samt moms. Energiskatten skiljer sig mellan norra och södra Sverige, medan avgiften för elcertifikat varierar mellan elhandelsföretagen. Momsen och andra myndighetsavgifter är desamma i hela landet. Energiskatten är lagstadgad och bestäms för ett år i taget.

Energiskatten på el för 2013 är 29,3 öre/kWh exkl. moms och den reducerade energiskatten 19,4 öre/kWh exkl. moms.